Starttaal Instap

Starttaal Instap

Starttaal Instap is onze methode Nederlands voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die de lesstof in VIA Vooraf – Op weg naar 1F (nog) niet aankunnen en er baat hebben bij om in kleine stappen en in een praktijkgerichte context te werken aan hun basisvaardigheden Nederlands. Starttaal Instap is vanzelfsprekend ook te gebruiken bij een andere onderwijsvorm wanneer het qua niveau en werkvorm aansluit bij de leerling. Starttaal Instap bestaat uit twee leerwerkboeken: deel A en deel B.

De leerdoelen van Starttaal Instap zijn gebaseerd op de Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs.

Waarom kiezen voor Starttaal Instap?

Vinkje toegankelijke leerwerkboeken voor leerlingen die het 1F-niveau (nog) niet kunnen behalen
Vinkje in kleine stappen oefenen met basisvaardigheden taal
Vinkje voorbereiding op zo zelfstandig mogelijk gebruik van taal binnen school en maatschappij
Vinkje toegepaste taalverzorging en oefening met gecombineerde vaardigheden
Vinkje overzichtelijke, aantrekkelijke en rustige opmaak
Vinkje taken opgebouwd volgens het VUT-model: voorbereiden, uitvoeren en terugkijken

Kennismakingspakket aanvragen