Starttaal Instap

Starttaal Instap

Starttaal Instap is onze methode Nederlands voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die de lesstof in VIA Vooraf – Op weg naar 1F (nog) niet aankunnen en er baat hebben bij om in kleine stappen en in een praktijkgerichte context te werken aan hun basisvaardigheden Nederlands. Starttaal Instap is vanzelfsprekend ook te gebruiken bij een andere onderwijsvorm wanneer het qua niveau en werkvorm aansluit bij de leerling. Starttaal Instap bestaat uit twee leerwerkboeken: deel A en deel B.

De leerdoelen van Starttaal Instap zijn gebaseerd op de Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs.

Waarom Starttaal Instap?

 toegankelijke leerwerkboeken voor leerlingen die het 1F-niveau (nog) niet kunnen behalen
 in kleine stappen oefenen met basisvaardigheden taal
✓ voorbereiding op zo zelfstandig mogelijk gebruik van taal binnen school en maatschappij
  toegepaste taalverzorging en oefening met gecombineerde vaardigheden
 overzichtelijke, aantrekkelijke en rustige opmaak
 taken opgebouwd volgens het VUT-model: voorbereiden, uitvoeren en terugkijken
 taken die oplopen in moeilijkheidsgraad, zodat iedere leerling ermee aan de slag kan.
 functionele afbeeldingen
formatieve evaluatie

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online: