Taalniveautest

Taalniveautest

De Taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van de leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.

Kenmerken Taalniveautest (TNT):

Vinkje methodeonafhankelijke en adaptieve online niveautest
Vinkje overzichtelijke score per vaardigheid
Vinkje instelbaar startniveau per leerling, student of klas
Vinkje downloadbaar certificaat met behaalde score
Vinkje Vooraf-test voor leerlingen die onder 1F-niveau scoren