Taalniveautest

Taalniveautest

De Taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van de leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test de kennis van de volgende vijf vaardigheden: lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. De test is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink.

Kenmerken Taalniveautest (TNT):

 resultaten worden bewaard bij onderbreking.
 de docent bepaalt zelf het startniveau van de vragen in de test.
 de niveautest bestaat uit vijf keer maximaal 48 korte taaltaken
 de niveautest is onderverdeeld in twee sessies: ‘Lezen, spelling, stijl en woordkennis’ en ‘Luisteren’.
 de niveautest duurt gemiddeld 60 tot 120 minuten.
 de TNT werkt adaptief: de test past zich aan het niveau van de gegeven antwoorden aan.
 downloadbaar certificaat met behaalde score


Bestel online: