Taalniveautest

• methodeonafhankelijke test
• voor bepalen taalniveau
• score per deelvaardigheid

Klik hier voor een volledig overzicht van onze methodes.