VIA mbo

VIA mbo 2F en 3F

VIA mbo is een competentiegerichte en sectorspecifieke methode Nederlands voor het mbo. De methode is er op gericht alle taalvaardigheden binnen een betekenisvolle context te oefenen en te toetsen. Studenten gaan aan de hand van praktijksituaties aan de slag met de taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren en spreken. VIA mbo combineert Nederlands in een beroepsgerichte context met voorbereiding op het centraal examen (CE) en de instellingsexamens (IE) Nederlands.

De methode VIA is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen: het handboek, de werkboeken en ViaStarttaal Online. De methode is zo opgebouwd dat er zowel voor docenten als studenten veel keuzemogelijkheden zijn. Zo kan een docent in overleg met de student bepalen welke beroepsthema’s doorgewerkt moeten worden en op welk niveau de student begint met ViaStarttaal Online. In de handleiding vindt de docent suggesties voor het aanbieden van en variëren op de lesstof.

VIA mbo 2F en 3F

Waarom VIA mbo?

 werkboeken op 2F- en 3F-niveau
 handboek ter ondersteuning van de opdrachten in de werkboeken
 taalvaardigheden toepassen in beroepsgerichte context
 via opbouwopdrachten toewerken naar opdrachten op examenniveau
 oefentoetsen afgestemd op CE en IE’s
 inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online: