VIA mbo

VIA mbo 2F en 3F

VIA mbo is een contextrijke methode voor studenten op alle mbo-niveaus waarin taalvaardigheden gecombineerd worden geoefend. De methode bestaat uit een handboek, werkboeken en het digitale oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online. VIA mbo combineert Nederlands in een beroepsgerichte context met voorbereiding op het centraal examen (CE) en de instellingsexamens (IE) Nederlands.

Naast VIA bieden wij nog andere methodes Nederlands voor het mbo, zoals Starttaal (BOL), Starttaal Compact (BBL) en onze interactieve taalmethodes in Studiereader. Bekijk hier het totaaloverzicht Nederlands mbo.

VIA mbo 2F en 3F

Waarom kiezen voor VIA mbo?

✔ werkboeken op 2F- en 3F-niveau
✔ handboek ter ondersteuning van de opdrachten in de werkboeken
✔ taalvaardigheden toepassen in beroepsgerichte context
✔ via opbouwopdrachten toewerken naar opdrachten op examenniveau
✔ oefentoetsen afgestemd op CE en IE’s
✔ inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Voorlichting aanvragen