(Via)Starttaal Online

(Via)Starttaal Online

Starttaal Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands dat effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taalvaardigheid. Studenten werken met het programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging en lees- en luistervaardigheid. Starttaal Online is beschikbaar op 1F-, 2F-, 3F- en 4F-niveau en kan zowel naast VIA als naast Starttaal worden ingezet.

Werken jouw studenten nog met ViaStarttaal Online? Geen probleem, een verlengingslicentie voor ViaStarttaal Online blijft voor het nieuwe schooljaar nog steeds beschikbaar.

Kenmerken Starttaal Online

 digitaal oefen- en toetsprogramma
✓ van onder 1F-niveau tot en met 4F-niveau
 extra oefenen met taalverzorging, lezen en luisteren
✓ uitlegvideo’s waarmee theorie tot leven komt
✓ inclusief examentrainer Examencoach Nederlands