ViaStarttaal Online

ViaStarttaal Online

ViaStarttaal Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands voor de niveaus onder 1F tot en met 4F. Het programma draagt snel en effectief bij aan de ontwikkeling van de basale taalvaardigheid. ViaStarttaal Online kan zowel naast VIA als naast Starttaal worden ingezet.