Ondernemerschap

Ondernemerschap

Voor het vak ondernemerschap biedt Uitgeverij Deviant de complete methode Ondernemen is doen. In de methode werkt de leerling stapsgewijs naar een solide ondernemingsplan toe. Ondernemen is doen is gebaseerd op sectoroverstijgende eisen uit het keuzedeel Ondernemerschap mbo. Daardoor is het een complete methode ondernemerschap die in de gehele breedte van het mbo inzetbaar is.

De methode ondernemerschap Ondernemen is doen wordt voor het schooljaar 2017-2018 herzien. Meer informatie