Rekenniveautest

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online niveautest die kan worden ingezet als nulmeting en als voortgangsinstrument. De RNT test het rekenniveau van jouw student of leerling in elk van de vier rekendomeinen. De uitslag geeft weer of jouw student of leerling de vaardigheden geheel of gedeeltelijk beheerst op 1F-, 2F- of 3F-niveau.

Getest in de praktijk

De vragen in de RNT sluiten aan bij de nieuwste interpretatie van het referentiekader en bij de belevingswereld van de student of leerling. Met medewerking van rekendocenten, studenten en leerlingen van diverse scholen in het hele land zijn de vragen uitgebreid getest op niveau en gelijkwaardigheid, en daarna verder aangescherpt. Hierdoor is de RNT een betrouwbaar instrument voor het meten van het niveau en de voortgang van jouw leerlingen en studenten.


Bestel de RNT online: