Startrekenen Instap Online

Startrekenen Instap Online

In Startrekenen Instap Online oefenen leerlingen met behulp van games en interactieve hulpmiddelen de rekenvaardigheden uit het leerwerkboek Startrekenen Instap. Leerlingen op dit rekenniveau bereiken vaak niet het formele handelingsniveau. Startrekenen Instap Online is daarom vooral toegespitst op het bevorderen van begrip en het stimuleren van herhaald oefenen.