Startrekenen Instap

Startrekenen Instap

Startrekenen Instap – Rekenen tot 100 is een leerwerkboek voor leerlingen van 12 jaar en ouder met een zeer beperkte rekenvaardigheid. Hierbij is vooral gedacht aan leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso. In het leerwerkboek worden de basisvaardigheden van het rekenen in kleine stappen en aan de hand van concrete situaties uitgelegd. Startrekenen Instap kan worden ingezet als opzichzelfstaande methode of als ondersteuning bij Startrekenen Vooraf deel A.

De leerdoelen van Startrekenen Instap zijn gebaseerd op de Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs en op de concept-kerndoelen voor het vso met uitstroomprofiel Dagbesteding. 

Kennismakingspakket aanvragen