Startrekenen Online

Startrekenen Online

Startrekenen Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid voor de niveaus Op weg naar 1F, 1F, 2F en 3F. Leerlingen oefenen in Startrekenen Online extra met de vaardigheden die in de leerwerkboeken worden aangeboden. Docenten kunnen de voortgang en resultaten van leerlingen volgen.