Startrekenen Vooraf

Startrekenen Vooraf

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder die rekenen onder 1F-niveau. De methode is gericht op leerlingen of studenten in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken waarin de basisvaardigheden van het rekenen in kleine stappen en aan de hand van concrete situaties worden aangeleerd.

De leerdoelen van Startrekenen Vooraf zijn gebaseerd op de Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs en op de concept-kerndoelen voor het vso met uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. 

Kennismakingspakket aanvragen