Startrekenen Vervolg

Startrekenen Vervolg

Het leerwerkboek Startrekenen Vervolg biedt extra oefening voor leerlingen die de stof uit Startrekenen Vooraf deel A en B beheersen, maar nog niet toe zijn aan Startrekenen 1F. In Startrekenen Vervolg staan het oefenen en automatiseren van de basisbewerkingen centraal.

In Startrekenen Vervolg worden de opdrachten uit de eerste druk van Startrekenen Vooraf (het rode leerwerkboek) aangepast aan de opbouw, de theorie en de rekenstrategie├źn uit Startrekenen Vooraf deel A en B.

De leerdoelen van Startrekenen Vervolg zijn gebaseerd op de Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs en op de concept-kerndoelen voor het vso met uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. 

Kennismakingspakket aanvragen