Aan de praat! (in ontwikkeling)

Aan de praat! (in ontwikkeling)

Vak Burgerschap, Engels, Nederlands
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Prijs 9,50
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Verschijnt voorjaar 2020.
Wissen

Uitgeverij Deviant ontwikkelt Aan de praat!, een nieuw werkboek waarin leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs samen aan de slag gaan met beeld en taal. In het werkboek staan de vakken Nederlands (1F), Engels (A1) en burgerschap centraal en daarmee is het werkboek vakoverstijgend in te zetten. De lessen zijn een aanvulling op het bestaande lesprogramma.

Lesopbouw

Alle lessen in het werkboek zijn opgebouwd volgens het VTN-model: voor, tijdens en na het bekijken van een afbeelding maken leerlingen verschillende opdrachten. In de lessen staan het stimuleren van taalproductie, het combineren van taalvaardigheden en het opbouwen van woordenschat centraal. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van beeldgeletterdheid.

  • Leerlingen gaan samen aan de slag gaan met beeld en taal.
  • De vakken Nederlands (1F-niveau), Engels (A1-niveau) en burgerschap staan centraal.
  • Het werkboek bestaat uit vier thema’s van elk zes lessen.
  • Alle lessen zijn opgebouwd volgens het VTN-model: voor, tijdens en na het bekijken van een afbeelding maken leerlingen verschillende opdrachten.
  • In de lessen staan taalproductie stimuleren, taalvaardigheden combineren en woordenschat opbouwen centraal.
  • Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van beeldgeletterdheid.