Abc – alfabetisering

Nederlands

,

Alfabetisering

|

laaggeletterden

Abc – alfabetisering

Vak Nederlands
Doelgroep laaggeletterden
ISBN 978-94-90998-387
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Wissen

Laaggeletterdheid komt in Nederland helaas veel voor: ongeveer 1,5 miljoen mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar hebben problemen met lezen en schrijven. Ongeveer 250.000 mensen zijn analfabeet. Het taal- en rekenniveau van de totale groep laaggeletterden bevindt zich vaak onder referentie­niveau 1F van de Commissie Meijerink. Uitgeverij Deviant wil met de methode abc een positieve bijdrage leveren aan het aanpakken van taal- en rekenachterstanden in Nederland. Met de methode abc kan de cursist helemaal vanaf ‘nul’ en zonder voorkennis van de Nederlandse taal beginnen met leren. 

Doelgroepen abc

De methode abc is in de eerste plaats ontwikkeld voor mensen die graag willen leren lezen en schrijven. De methode is bedoeld voor zowel autochtone (NT1) als allochtone (NT2) analfabeten en laaggeletterden. De methode is in het kader van NT2 ook uitermate geschikt om in te zetten tijdens inburgeringscursussen. De methode abc is ook ontwikkeld voor allochtone medelanders die wel kunnen lezen en schrijven, maar die moeite hebben met het auditieve gedeelte van de Nederlandse taal. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het aanleren en herkennen van klanken. Vanzelfsprekend zijn ook docenten en begeleiders werkzaam in allerlei vormen van onderwijs aan te merken als belangrijke gebruikers van abc.

Leerwerkboek met 25 overzichtelijk lessen

De methode abc bestaat uitsluitend uit een leerwerkboek: meer is niet nodig. Het leerwerkboek biedt 25 overzichtelijke lessen waarmee de cursist na korte uitleg en/of begeleiding van de docent of begeleider zelfstandig aan de slag kan. Het leerwerkboek is zo gestructureerd en opgebouwd dat de cursist ook buiten de begeleide momenten kan oefenen met lezen en schrijven. Het leerwerkboek dient tevens als voortgangsregistratie voor de cursist: de cursist kan precies bijhouden welke letters en klanken hij al heeft geleerd.

Oefenen met klanken en lettertekens

In abc worden eenvoudige illustraties gekoppeld aan de beginklank (foneem) van een woord. Elke beginklank wordt vervolgens gekoppeld aan het bijbehorende letterteken (grafeem). Elke les eindigt altijd met een betekenisvolle woordgroep die de cursist ook zelf kan lezen én schrijven. De letters worden dus gesynthetiseerd tot een woord. Nieuw aangeboden letters worden per les direct gekoppeld aan de juiste plek in het alfabet.

Elke les bestaat uit twee bladzijden in de vorm van een spread:

  • op de linkerbladzijde staan de illustraties en letters, zodat de cursist kan oefenen met de beginklanken;
  • op de rechterbladzijde wordt oefenruimte geboden voor het schrijven van de losse letters en de woorden die met de aangeboden letters gevormd kunnen worden.

Het bijzondere aan de methode abc is dat per les alleen woorden gebruikt worden die gevormd worden met de aangeboden letters in de desbetreffende les samen met de letters uit voorgaande lessen.

Docentenhandleiding

Bij Abc is een handleiding beschikbaar. Docenten die met de methode werken, kunnen deze handleiding kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen.

Vervolg op abc

De methode abc is een eerste aanzet tot alfabetisering. Om de Nederlandse taal echt goed te doorgronden, is een vervolg op abc absoluut noodzakelijk. De Nederlandse taal bevat immers zoveel eigenaardigheden en uitzonderingen dat er nog heel wat valt uit te leggen en te leren na abc. Dit leerproces kan alleen slagen als de cursist meer zelfvertrouwen heeft gekregen en er een gedegen basis op taalgebied is gelegd. Voor snelle ‘taalleerders’ bieden de methodes Starttaal Instap en VIA Vooraf- op weg naar 1F een uitdagend vervolg op abc.


SOS Kinderdorpen

Met het ontwikkelen en uitgeven van abc wil Uitgeverij Deviant haar bijdrage leveren aan het pijnlijke probleem van analfabetisme. Daarom schenkt zij de opbrengst van de verkoop van de methode volledig aan SOS Kinderdorpen, een hulporganisatie die sterk gelooft in de kracht van onderwijs.