Can Do Economie & Administratie, leerwerkboek deel B

Can Do Economie & Administratie, leerwerkboek deel B

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A2, B1, B2
ISBN 978-94-91699-368
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Opmerking Alleen de set (deel A+B) is als docentenexemplaar te bestellen.
Wissen

Het leerwerkboek Can Do Economie & Administratie deel B behandelt de thema’s Complaints & conflicts, Something new en Meaning business en bevat bovendien een opzoekdeel.

Everyday life en working life

De opdrachten in Can Do zijn overzichtelijk opgedeeld in de categorieën vaardigheidstraining (inclusief opdrachten woorden en uitdrukkingen) en opdrachten grammatica. De vaardigheidstraining is opgedeeld in Everyday life en Working life. In Everyday life oefent de student met algemene opdrachten Engels. Working life biedt beroepsgerichte opdrachten Engels. Elke vaardigheidstraining bestaat uit:

  • een leerdoel op basis van het ERK;
  • een heel korte taakomschrijving per opdracht;
  • opdrachten per niveau, ook online;
  • een Self-test;
  • een afsluiting van de vaardigheidstraining met een Taalproeve van Bekwaamheid op niveau A2, B1 en B2;
  • een uitgebreid gedeelte taalgereedschap (woorden, uitdrukkingen en grammatica).

Veel aanvullend lesmateriaal

Bij de methode Can Do is veel aanvullend lesmateriaal beschikbaar, waaronder uitgebreide docentenhandleiding, formatieve toetsen, examens, oefeningen met woorden, uitdrukkingen en grammatica en extra opdrachten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos gebruiken via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen gratis accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en extra training.


De methode Can Do bestaat naast Can Do Economie & Administratie uit:

Can Do Mbo-breed deel A Can Do Welzijn A