Can Do Online

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A2, B1, B2
Opmerking Inclusief FACE en Examencoach Engels

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Can Do Online is het online oefen- en toetsprogramma bij de methode Can Do. De student traint in het programma (beschikbaar via Studiemeter) zelfstandig zijn taalvaardigheid Engels. In Can Do Online kan de student extra oefenen met Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica uit de leerwerkboeken. Speciaal voor opleidingen binnen de sectoren Economie, Administratie en Handel biedt het online programma oefeningen met vakwoorden. 

Structuur

Het programma is opgebouwd uit oefeningen, deeltoetsen, een oefentoets en een eindtoets. Als de student alle deeltoetsen met een voldoende heeft afgerond, gaat de student op voor een eindtoets. Na het succesvol afronden van de eindtoets kan de student een certificaat met het resultaat downloaden voor in het portfolio.

Differentiëren

Een licentie geeft de student toegang tot alle niveaus. Hierdoor kan worden gedifferentieerd tussen studenten die nog extra oefening nodig hebben en studenten die extra uitgedaagd moeten worden.

Licenties

Er zijn voor drie verschillende licenties te bestellen. Een licentiegeeft ook toegang tot de online examentrainer Examencoach Engels en het remediërende oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE).

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 11,00 978-94-91699-177
12 maanden € 13,50 978-94-63261-883
48 maanden € 16,00 978-94-90998-998

 


De methode Can Do bestaat naast uit de leerwerkboeken:

Can Do Mbo-breed Can Do: methode Engels voor het mbo Can Do Welzijn A