Can Do Welzijn, leerwerkboek deel A

Can Do Welzijn, leerwerkboek deel A

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A2, B1
ISBN 978-94-91699-399
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Alleen de set (deel A+B) is als docentenexemplaar te bestellen.
Wissen

Het Can Do Welzijn leerwerkboek deel A behandelt de thema’s Job information, Getting started en On the job en bevat bovendien een opzoekdeel.

Everyday life en Working life

De opdrachten in Can Do zijn overzichtelijk opgedeeld in de categorieën vaardigheidstraining (inclusief opdrachten woorden en uitdrukkingen) en opdrachten grammatica. De vaardigheidstraining is opgedeeld in Everyday life en Working life. In Everyday life oefent de student met algemene opdrachten Engels. Working life biedt beroepsgerichte opdrachten Engels. Zo is er onder andere aandacht voor spreekvaardigheid in klantsituaties, bijvoorbeeld een oudergesprek op een kinderdagverblijf, en leren studenten termen en zinsconstructies die passend zijn in werksituaties. Elke vaardigheidstraining bestaat uit:

  • een leerdoel op basis van het ERK;
  • een korte taakomschrijving per opdracht;
  • opdrachten per niveau, ook online;
  • examenopdrachten;
  • een Self-test;
  • een afsluiting van de vaardigheidstraining met een Taalproeve van Bekwaamheid op niveau A2, B1 en B2;
  • een volledige leerlijn taalgereedschap (woorden, uitdrukkingen en grammatica).

Aanvullend lesmateriaal

Bij de methode Can Do is aanvullend lesmateriaal beschikbaar, waaronder een uitgebreide docentenhandleiding, formatieve toetsen, kwalificerende toetsen, audio- en videomateriaal, oefenmateriaal taalgereedschap en extra opdrachten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen gratis accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.

De methode Can Do bestaat naast Can Do Welzijn uit:

Can Do Mbo-breed deel A Can Do Economie & Administratie deel A