Good Job! Hospitality | startpakket

Good Job! Hospitality | startpakket

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-283
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Good Job! Hospitality is een beroepsspecifieke methode die is afgestemd op de kwalificatiedossiers voor de hospitality-opleidingen leidinggevende of medewerker travel & hospitality en frontofficemanager of -medewerker. Communicatie staat centraal, zodat studenten leren zich passend uit te drukken in uiteenlopende situaties. De methode is geheel in het Engels.

Dit startpakket bestaat uit:

  • een overzichtelijk leerwerkboek waarin zowel theorie als oefeningen worden aangeboden;
  • een licentie van 12 maanden voor de digitale oefenomgeving Good Job! Hospitality Online.

Kenmerken van de methode

  • vijf casussen rondom specifiek thema
  • task based werken binnen een casus
  • studenten volgen de customer journey
  • veel open vragen om taalproductie te stimuleren

Get Started!-opdrachten

Elke Task start met een Get Started!-opdracht. Hierbij denkt de student na over zijn eigen ervaringen en wat hij belangrijk vindt in het hospitality-vak.

Critical thinking-opdrachten

Het leerwerkboek bevat critical thinking-opdrachten die uitdagen om kritisch na te denken over typische hospitality-vraagstukken.

Get Grammar!-opdrachten

In de Get Grammar!-gedeeltes komen grammatica-items aan bod die in de hospitality-sector vaak voorkomen. Daarbij vinden studenten een beknopte uitleg en een korte oefening. Studenten die meer oefening nodig hebben met grammatica kunnen aan de slag in Studiemeter.

Final Task

Elke Case wordt afgesloten met een Final Task. In deze taak komen eerder behandelde taalvaardigheden nogmaals aan bod en toont de student aan dat hij de lesstof begrijpt en kan toepassen.

Online oefenomgeving Good Job! Hospitality Online

In de online oefenomgeving Good Job! Hospitality Online oefenen studenten met woorden en grammatica in hospitality-context. De woorden worden geïntroduceerd bij de lees- en luisterteksten in het leerwerkboek en worden ingeoefend en getoetst in de online oefenomgeving. Studenten kunnen ook online verder oefenen met de grammatica-items die in het leerwerkboek kort aan bod zijn gekomen bij Get Grammar!. Als studenten na deze oefeningen behoefte hebben aan nog meer grammaticale ondersteuning, dan is er First Aid Course of English (FACE). Alle oefeningen en toetsen worden door het programma nagekeken en becijferd.

Als voorbereiding op de examens, kunnen studenten aan de slag met Examencoach Engels, een digitale examentrainer die de studenten voorbereidt op het centraal examen (CE) Engels.

Bij Good Job! Hospitality horen:

  • toetsen
  • woordenlijsten
  • een extra digitale Case

Ook krijgen studenten kosteloos toegang tot een innovatief platform waarbij zij op een interactieve manier oefenen met communicatieve hospitality-vaardigheden. Zo kunnen zij altijd en overal oefenen met spreken en gesprekken voeren, waarbij spraakherkenning en een realistische oefenomgeving worden gebruikt om tot een optimaal leerresultaat te komen.