Good Job! Hospitality | startpakket

Good Job! Hospitality | startpakket

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-283
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Good Job! Hospitality is speciaal is ontwikkeld voor studenten die een hospitality-opleiding volgen. De methode is volledig afgestemd op de kwalificatiedossiers voor de hospitality-opleidingen leidinggevende of medewerker travel & hospitality en frontofficemanager of -medewerker. Communicatie staat centraal, zodat studenten leren zich passend uit te drukken in uiteenlopende situaties, zowel tegenover gasten als tegenover collega’s en leidinggevenden.

Het startpakket Good Job! Hospitality bestaat uit:

Good Job! Hospitality
Leerwerkboek

Leerwerkboek Good Job! Hospitality

Kenmerken van de methode

 vijf casussen rondom specifiek thema
task based werken binnen een casus
 studenten volgen de customer journey
veel open vragen om taalproductie te stimuleren

Get Started!-opdrachten

Elke Task start met een Get Started!-opdracht. Hierbij denkt de student na over zijn eigen ervaringen en wat hij belangrijk vindt in het hospitality-vak.

Critical thinking-opdrachten

Het leerwerkboek bevat critical thinking-opdrachten die uitdagen om kritisch na te denken over typische hospitality-vraagstukken.

Get Grammar!-opdrachten

In de Get Grammar!-gedeeltes komen grammatica-items aan bod die in de hospitality-sector vaak voorkomen. Daarbij vinden studenten een beknopte uitleg en een korte oefening. Studenten die meer oefening nodig hebben met grammatica kunnen aan de slag in Studiemeter.

Final Task

Elke Case wordt afgesloten met een Final Task. In deze taak komen eerder behandelde taalvaardigheden nogmaals aan bod en toont de student aan dat hij de lesstof begrijpt en kan toepassen.

Good Job! Hospitality Online
Online oefenomgeving

Good Job! Hospitality tabletGood Job! Hospitality Online

Op de methodesite Studiemeter oefenen studenten met woorden en grammatica in hospitality-context. De woorden worden geïntroduceerd bij de lees- en luisterteksten in het leerwerkboek en worden ingeoefend en getoetst op Studiemeter.

Studenten kunnen ook online verder oefenen met de grammatica-items die in het leerwerkboek kort aan bod zijn gekomen bij Get Grammar!. Bij elk online grammatica-item horen twee oefeningen en een onderwerptoets.

Alle oefeningen en toetsen worden door het programma nagekeken en becijferd

Bij Good Job! Hospitality horen:

toetsen
woordenlijsten
een extra digitale Case

First Aid Course Of English (FACE)
Online oefen- en toetsprogramma

First Aid Course of English FACE

First Aid Course Of English (FACE)

Als studenten na deze oefeningen behoefte hebben aan nog meer grammaticale ondersteuning, dan is er First Aid Course of English (FACE). First Aid Course of English (FACE) is een remediërend oefen- en toetsprogramma Engelse grammatica op de niveaus A1, A2, B1 en B2. Het programma behandelt grammatica-onderwerpen waarmee studenten doorgaans veel moeite hebben. De student werkt in het programma in zijn eigen tempo aan onderwerpen die hij nog niet helemaal onder de knie heeft. FACE zorgt voor een efficiënte toetsing per onderwerp.

Examencoach Engels
Online examentrainer

Examencoach Engels

Examencoach Engels

Examencoach Engels is een digitale examentrainer die de student voorbereidt op het centraal examen (CE) Engels. Examencoach biedt binnen één pakket oefen- en proefexamens op A1, A2, B1 en B2-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Engels simuleert het CE nauwkeurig: de opmaak, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.