Combipakket Studiereader Startrekenen 3F Extra WL12

Combipakket Studiereader Startrekenen 3F Extra WL12

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63262-088
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Indien gewenst kan bij een combipakket van het 3F-niveau kosteloos het 2F-niveau worden toegevoegd aan Studiereader.
Wissen
Voor schooljaar 2019-2020 bieden we Startrekenen in Studiereader aan in combipakketten die online en offline leren echt aan elkaar verbinden zodat u in uw lessen invulling kunt geven aan blended learning. Dit combipakket Studiereader Startrekenen 3F Extra bestaat uit:

✔een licentie van 12 maanden voor de volledige methode Startrekenen 3F in Studiereader
✔
een licentie van 12 maanden voor Startrekenen Online in Studiemeter met aanvullend online oefen- en toetsmateriaal
✔
het werkboek Startrekenen Extra 3F met aanvullend offline lesmateriaal


Studiereader (online)

Studiereader

In Studiereader is de lesstof uit de werkboeken van Startrekenen 3F geheel in digitale en interactieve vorm beschikbaar. De student oefent zijn rekenvaardigheid binnen de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden.

Deze digitale variant biedt de volgende mogelijkheden:

• Studenten kunnen hun berekeningen invoeren en hebben daarbij de beschikking over diverse hulpmiddelen, zoals verhoudingstabellen en rasters voor cijferend rekenen.
Studenten komen bij het opschrijven van een berekening nooit schrijfruimte tekort, want de schrijfruimte groeit vanzelf mee.
Studenten krijgen op twee manieren feedback bij het maken van opdrachten. Sommige opdrachten worden automatisch nagekeken. Hierbij krijgen studenten één keer de mogelijkheid om het antwoord te verbeteren. Bij andere opdrachten kunnen studenten hun berekening vergelijken met een voorbeeldberekening. Zij geven vervolgens aan of hun berekening overeenkomt met het voorbeeld.
Docenten kunnen in het docentenportaal alle berekeningen en antwoorden van hun studenten inzien.


Studiemeter (online)

Startrekenen Online oefen- en toetsprogramma

In het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online kan de student zelfstandig zijn rekenvaardigheid trainen. Studenten werken binnen een vaste structuur per domein toe naar een eindtoets op 3F-niveau. De terugkerende structuur is een instaptoets, oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefeneindtoets. Startrekenen Online is onderdeel van onze methodesite Studiemeter.

Bij Startrekenen Online is Examencoach rekenen inbegrepen. Deze digitale examentrainer biedt oefen- en proefexamens waarmee de student zich gericht kan voorbereiden op het centrale rekenexamen in het mbo.

 


Startrekenen Extra 3F (offline)

In Startrekenen Extra 3F vindt de student aanvullend offline lesmateriaal bij de theorie en opdrachten in Studiereader. Vanuit Studiereader wordt verwezen naar opdrachten in Startrekenen Extra 3F en andersom. Op die manier verbinden wij online en offline leren met elkaar en krijgen zowel de docent als student meer inzicht in het leerproces en het leereffect. Met deze verbinding en afwisseling tussen boek en beeldscherm is er echt sprake van blended learning.

Startrekenen Extra 3F biedt:

• rekenvaardigheden onderhouden en door elkaar oefenen met gevarieerde opdrachten op papier;
oefenen met examenspecifieke vaardigheden zoals het omgaan met tijdsdruk en het vermijden van fouten;
aangeleerde rekenvaardigheden en examenvaardigheden op examenniveau toepassen in oefenexamens.

Bekijk het online inkijkexemplaar

Verschijningsdata nakijkopdrachten Startrekenen Extra

Studenten kijken de opdrachten in Startrekenen Extra zelf na met behulp van de nakijkopdrachten in Studiereader. Deze nakijkopdrachten komen gefaseerd beschikbaar op Studiereader in de methodes Startrekenen Extra 3F. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de verschillende verschijningsdata.