Combipakket Studiereader Starttaal 3F Extra WL48

Combipakket Studiereader Starttaal 3F Extra WL48

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63262-132
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Indien gewenst kan bij een combipakket van het 3F-niveau kosteloos het 2F-niveau worden toegevoegd aan Studiereader.
Wissen

Voor schooljaar 2019-2020 bieden we Starttaal in Studiereader aan in combipakketten die online en offline leren echt aan elkaar verbinden zodat u in uw lessen invulling kunt geven aan blended learning. Dit combipakket Studiereader Starttaal 3F Extra bestaat uit:

  • een licentie van 48 maanden voor Starttaal 3F in Studiereader;
  • een licentie van 48 maanden voor ViaStarttaal Online in Studiemeter;
  • het werkboek Starttaal Extra 3F.

 


Starttaal in Studiereader (online)

Studiereader

In Studiereader is de lesstof uit de werkboeken van Starttaal 3F geheel in digitale en interactieve vorm beschikbaar in Studiereader. De student oefent de taalvaardigheden binnen aansprekende thema’s en in functionele en betekenisvolle contexten en bereidt zich voor op het centraal examen (CE) en de instellingsexamens (IE’s) Nederlands. De lesstof biedt examenvoorbereiding per taalvaardigheid en oefenexamens voor de receptieve en productieve vaardigheden. Deze digitale variant biedt de volgende mogelijkheden:

• Gesloten vragen worden automatisch gevalideerd en open vragen kunnen zelf worden nagekeken met behulp van voorbeeldantwoorden.
• Audio- en videofragmenten staan direct bij de oefeningen waar ze bij horen. Hierdoor hoeft de student niet te switchen naar Studiemeter.
• Diverse functionaliteiten helpen om het leren voor studenten en docenten zichtbaar te maken. Procesgericht leren en formatieve evaluatie worden beide online gefaciliteerd.
Studenten hebben de mogelijkheid om online samen te werken, elkaar online feedback te geven en zo elkaars en eigen producten te verbeteren.
Taalproducten worden automatisch opgeslagen in een digitaal taalportfolio.
• Docenten kunnen met de handzame rapportagemodule eenvoudig de voortgang en resultaten inzien.


Studiemeter (online)

ViaStarttaal Online

In het digitale oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online kan de student zelfstandig oefenen met taalverzorging en lees- en luistervaardigheid. Studenten werken binnen een vaste structuur toe naar een eindtoets op 3F-niveau. De terugkerende structuur is een instaptoets, oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefeneindtoets. ViaStarttaal Online is onderdeel van onze methodesite Studiemeter.

Bij ViaStarttaal Online is Examencoach Nederlands inbegrepen. Deze digitale examentrainer biedt oefen- en proefexamens waarmee de student zich gericht kan voorbereiden op het centraal examen (CE) Nederlands.

 


Starttaal Extra 3F (offline)

Starttaal Extra 3FIn Starttaal Extra 3F vindt de student aanvullend offline lesmateriaal bij de theorie en opdrachten in Studiereader. Vanuit de opdrachten in Studiereader wordt verwezen naar opdrachten in het werkboek en andersom. Op die manier verbinden wij online en offline leren met elkaar en krijgen zowel de docent als student meer inzicht in het leerproces en het leereffect. Met deze verbinding en afwisseling tussen boek en beeldscherm is er echt sprake van blended learning.

Starttaal Extra biedt:

• extra oefenen met complexe taaltaken van de vaardigheden lezen, taalverzorging en schrijven;
• aangeleerde taalvaardigheden toepassen in beroepsgerichte context;
• niet-zakelijke teksten, zoals gedichten en verhalen, lezen volgens de principes van close reading.

Bekijk nu het online inkijkexemplaar