Good Job! Retail | startpakket

Good Job! Retail | startpakket

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-016
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Is recent verschenen.
Wissen
Good Job! Retail is een beroepsspecifieke methode Engels die is afgestemd op de kwalificatiedossiers voor de mbo opleidingen Retail, zoals verkoopspecialist detailhandel, manager retail en ondernemer retail. In de methode staat communicatie centraal, zodat studenten leren zich passend uit te drukken in uiteenlopende situaties. De methode is geheel in het Engels.

Good Job! Retail is onderdeel van de methodelijn Good Job! en is ook beschikbaar voor hospitality- en horecaopleidingen. De methodes Good Job! Horeca en Good Job! Hospitality zijn ook beschikbaar als volledig online methode in Studiereader. Vanaf januari 2021 zal ook Good Job! Retail in Studiereader beschikbaar zijn.

Het startpakket bestaat uit:

  • een overzichtelijk leerwerkboek waarin zowel theorie als oefeningen worden aangeboden;
  • een licentie van 12 maanden voor de digitale oefenomgeving Good Job! Retail Online;
  • First Aid Course of English (FACE), Examencoach Engels en spraakherkenningsapp.

Kenmerken van het leerwerkboek

  • zes casussen rondom een specifiek thema in retail
  • task based werken binnen een casus
  • studenten volgen de customer journey
  • veel open vragen om taalproductie te stimuleren
Elke Task start met een Get Started!-opdracht. Hierbij denkt de student na over zijn eigen ervaringen en wat hij belangrijk vindt in het retailvak. Het leerwerkboek bevat Critical Thinking-opdrachten die uitdagen om kritisch na te denken over typische retailvraagstukken. 

 

In de Get Grammar!-gedeeltes komen grammatica-items aan bod die in de retailsector vaak voorkomen. Daarbij vinden studenten een beknopte uitleg en een korte oefening. Studenten die meer oefening nodig hebben met grammatica kunnen aan de slag in Studiemeter.

Elke Case wordt afgesloten met een Final Task. In deze taak komen eerder behandelde taalvaardigheden nogmaals aan bod en toont de student aan dat hij de lesstof begrijpt en kan toepassen.

Online oefenomgeving Good Job! Retail Online

In de online oefenomgeving Good Job! Retail Online oefenen studenten met woorden en grammatica in een retailcontext. De woorden worden geïntroduceerd bij de lees- en luisterteksten in het leerwerkboek en worden ingeoefend en getoetst in de online oefenomgeving. Studenten kunnen ook online verder oefenen met de grammatica-items die in het leerwerkboek kort aan bod zijn gekomen bij Get Grammar!. Als studenten na deze oefeningen behoefte hebben aan nog meer grammaticale ondersteuning, dan is er First Aid Course of English (FACE). Alle oefeningen en toetsen worden door het programma nagekeken en becijferd.
 
Als voorbereiding op de centrale examens, kunnen studenten aan de slag met Examencoach Engels, een digitale examentrainer die de studenten voorbereidt op het centraal examen (CE) Engels.
 
In Good Job! Retail Online vind je ook:
  • toetsen
  • woordenlijsten
  • een extra digitale Case
Ook krijgen studenten kosteloos toegang tot een innovatief platform waarbij zij op een interactieve manier oefenen met communicatieve vaardigheden. Zo kunnen zij altijd en overal oefenen met spreken en gesprekken voeren, waarbij spraakherkenning en een realistische oefenomgeving worden gebruikt om tot een optimaal leerresultaat te komen.