Engels Vooraf Online

Engels

,

Engels Vooraf

|

entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso

Engels Vooraf Online

Vak Engels
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder A1

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Engels Vooraf Online is het digitale oefen- en toetsprogramma bij de methode Engels Vooraf. Het programma biedt leerlingen extra oefenmogelijkheden bij de thema’s en onderwerpen uit het leerwerkboek. De leerling werkt in het programma zelfstandig of met begeleiding aan een betere taalvaardigheid Engels.

Structuur Engels Vooraf Online

In Engels Vooraf Online komen alle thema’s uit het leerwerkboek aan bod. Elk thema is opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • oefeningen per onderwerp;
  • deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • oefeneindtoets per domein waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • eindtoets per domein die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.

Licenties

Er zijn voor Engels Vooraf Online drie verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
 6 maanden € 8,60 978-94-91699-191
12 maanden € 11,30 978-94-63261-852
48 maanden € 13,50 978-94-90998-493