Engels Vooraf en Vervolg Online

Engels

,

Engels Vervolg A1

,

Engels Vooraf

|

entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso

Engels Vooraf en Vervolg Online

Vak Engels
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso
Niveau A1, Onder A1
Opmerking Licentie beschikbaar vanaf april 2020.

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Digitale oefen- en toetsprogramma’s Engels

Engels Vooraf en Vervolg Online zijn de digitale oefen- en toetsprogramma’s bij de methodes Engels Vooraf en Engels Vervolg – A1. De programma’s bieden leerlingen extra oefenmogelijkheden bij de thema’s en onderwerpen uit de leerwerkboeken. Leerlingen werken in de programma’s zelfstandig of met begeleiding aan een betere taalvaardigheid Engels.

Structuur programma’s

In Engels Vooraf en Vervolg Online komen alle thema’s uit de leerwerkboeken aan bod. Elk thema is opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • oefeningen per onderwerp;
  • deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • oefeneindtoets per domein waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • eindtoets per domein die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.

Licenties Engels Vooraf en Vervolg Online

Er zijn voor Engels Vooraf en Vervolg Online twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
 6 maanden € 8,50 978-94-63263-559
12 maanden € 13,50 978-94-63263-566