Gut Gemacht! LKW-Fahrer in Studiereader | startpakket – in ontwikkeling

Gut Gemacht! LKW-Fahrer in Studiereader | startpakket – in ontwikkeling

Vak Duits
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1
ISBN 978-94-63264-143
Prijs 12 maanden - € 36,00
Opmerking Beschikbaar vanaf juli 2021, Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Gut Gemacht! LKW-Fahrer in Studiereader is speciaal is ontwikkeld voor studenten die een chauffeursopleiding volgen. In deze interactieve methode werken studenten op eigen niveau. Binnen de thema’s Planung, Lieferung en Unterwegs werken studenten aan taken die onderdeel zijn van een doorlopend verhaal. In deze taken komen alle Duitse taalvaardigheden aan bod in uitdagende, afwisselende taaloefeningen in beroepsspecifieke context. Elk thema wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de student alles wat hij in het thema geleerd heeft in praktijk brengt.

Directe feedback en eenvoudig inzicht in de ontwikkeling

Studenten krijgen direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor hebben studenten direct inzicht in gemaakte fouten, kunnen zij deze fouten verbeteren en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Daarnaast heb jij als docent eenvoudig inzicht in de voortgang en resultaten van jouw studenten via het docentenportaal.

Geschikt als keuzedeel

Doordat de methode opgedeeld is in thema’s kan Gut Gemacht! LKW-Fahrer uitstekend ingezet worden bij het vak Duits als keuzedeel.