Kies 4, leerwerkboek

Kies 4, leerwerkboek

Vak Burgerschap
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 4
ISBN 978-94-91699-719
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Meningen vormen en ervaringen delen

Kies 4 is een praktisch en activerend leerwerkboek voor studenten van niveau 4 van het mbo. De opdrachten in het boek sluiten aan op de belevingswereld van de studenten en stimuleren hen om hun eigen ervaringen te delen. Met Kies worden de studenten uitgedaagd om kritisch na te denken over hun mening en over de keuzes die ze maken.

Opbouw en structuur

In Kies 4 volgen theorieblokken, voorbeelden en afwisselende opdrachten elkaar op. Het leerwerkboek bestaat uit zes thema’s:

1. De multiculturele samenleving  3. Gedrag en veiligheid 5. Media en consumeren
2. Verkiezingen 4. Aan het werk 6. Wereldburgerschap


Elk thema in Kies 4 is op dezelfde wijze opgebouwd:

  • een startopdracht waarin de student kennismaakt met het thema;
  • vier hoofdstukken met theorieblokken, voorbeelden en afwisselende opdrachten;
  • een samenvatting van het thema;
  • een overzicht van de begrippen uit het thema;
  • een afsluitende eindopdracht waarvan de uitwerking als bewijsstuk kan worden opgenomen in het portfolio.

Aanvullend lesmateriaal

Docenten die met Kies werken, beschikken over veel aanvullend lesmateriaal, waaronder papieren toetsen, aftekenkaarten en keuzeopdrachten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via onze digitale leeromgeving Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen.


De methode Kies bestaat naast het Kies 4 leerwerkboek uit:

Een digitaal oefen- en toetsprogramma.

Kies 1 Burgerschap

Een leerwerkboek voor PrO, vso en entreeopleidingen.

burgerschap

Een leerwerkboek voor entreeopleidingen en mbo-niveau 2.

Kies 3 Burgerschap

Een leerwerkboek voor mbo-niveau 3.