Language Level Assessment (LLA)

Engels

,

Language Level Assessment

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso

Language Level Assessment (LLA)

Vak Engels
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau A1, A2, B1, B2, C1, Onder A1
ISBN 978-94-90998-288
Opmerking Te gebruiken binnen 3 jaar na besteldatum

 2,70

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Online niveautest Engels

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke online niveautest Engels. LLA test aan de hand van korte taaltaken de kennis van de leerlingen van de volgende vier vaardigheden: luisteren, lezen, woordkennis en taalstructuur. Het LLA heeft een tweeledige functie:

  • nulmeting: het startniveau van de student of leerling bepalen;
  • voortgangsinstrument: de taalontwikkeling van de student of leerling volgen.

De test is ontwikkeld conform de niveaus beschreven in het Europees Referentiekader (ERK).

Adaptieve test

LLA heeft een adaptief karakter. De docent bepaalt het startniveau van de vragen van de test. De student of leerling begint de test op het ingestelde niveau. Afhankelijk van de gegeven antwoorden past de niveautest het niveau van de vragen aan het niveau van de leerling aan. Om de resultaten van de student of leerling niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test.

Overzichtelijk resultaat

Na het afronden van de test kan de student of leerling direct een certificaat met zijn uitslag downloaden. Voor docenten is er een rapportagemodule beschikbaar, waarmee de resultaten van een individuele student of  leerling of een gehele klas inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Docenten kunnen rapportages maken voor de gehele opleiding, per locatie, per sector of per opleidingsniveau. De resultaten kunnen ze vervolgens vergelijken met het landelijke gemiddelde of het gemiddelde van een locatie of sector binnen de eigen school.

Differentiatie

LLA leent zich uitstekend om studenten of leerlingen gedifferentieerd naar hun einddoel te begeleiden. Wanneer met behulp van LLA het startniveau van de leerling is vastgesteld, kan de docent het individuele vervolgtraject bepalen. Op basis van de individuele startniveaus van de leerlingen kan hij doelmatig en efficiënt inspelen op verschillen tussen studenten of leerlingen.

Kenmerken LLA

  • Resultaten worden bewaard bij onderbreking.
  • LLA werkt adaptief: de test past zich aan het niveau van de gegeven antwoorden aan.
  • De niveautest duurt gemiddeld 45 minuten voor een student of leerling met een laag niveau Engels tot 90 minuten voor studenten of leerlingen met een hoog niveau Engels.
  • Na afloop van de volledige test worden de resultaten getoond in een overzichtelijke scoretabel.
  • De student of leerling kan een certificaat met het resultaat per onderdeel downloaden voor zijn portfolio.