Rekenniveautest (RNT)

Rekenen

,

Rekenniveautest

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso

Rekenniveautest (RNT)

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
ISBN 978-94-90998-271
Opmerking De RNT is voor het schooljaar 2016-2017 volledig vernieuwd.

 3,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Online rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online niveautest die kan worden ingezet als nulmeting en als voortgangsinstrument. De RNT test het rekenniveau van uw student of leerling in elk van de vier rekendomeinen. De uitslag geeft weer of uw student of leerling de vaardigheden geheel of gedeeltelijk beheerst op 1F-, 2F- of 3F-niveau.

Getest in de praktijk

De vragen in de RNT sluiten aan bij de nieuwste interpretatie van het referentiekader en bij de belevingswereld van de student of leerling. Met medewerking van rekendocenten, studenten en leerlingen van diverse scholen in het hele land zijn de vragen uitgebreid getest op niveau en gelijkwaardigheid, en daarna verder aangescherpt. Hierdoor is de RNT een betrouwbaar instrument voor het meten van het niveau en de voortgang van uw leerlingen.

Adaptieve test

De RNT is een adaptieve test. U bepaalt het startniveau op basis van uw eigen inschatting van het niveau van uw student of leerling. De test past vervolgens het niveau van de vragen aan op basis van de gegeven antwoorden. Hierdoor wordt efficiënt gebruikgemaakt van de tijd. Afhankelijk van het niveau kan de RNT tussen de 45 en 120 minuten duren. De test kan in meerdere zittingen worden afgenomen.

Vooraf-test

Voor studenten of leerlingen die moeite hebben met het 1F-niveau is er de Vooraf-test. Deze test geeft inzicht in het niveau van uw student of leerling per basisvaardigheid uit het domein Getallen, zodat u snel weet waarbij uw student of leerling extra ondersteuning nodig heeft. De RNT schakelt automatisch over naar de Vooraf-test als uw student of leerling in het domein Getallen onder 1F-niveau scoort. U kunt de test ook vooraf zelf klaarzetten als u inschat dat uw student of leerling nog niet toe is aan het 1F-niveau.

Overzichtelijk resultaat

Uw student of leerling krijgt direct na afronding van de RNT de uitslag per domein te zien. Als docent kunt u overzichten inzien van de resultaten per student of leerling en per klas. Ook kunt u de resultaten vergelijken met het gemiddelde van uw locatie, sector of school, of met het landelijke gemiddelde.

rekenniveautest

 

Differentiatie

De RNT is een prima startpunt voor gedifferentieerd leren. Op basis van de uitslag van de RNT kunt u uw studenten of leerlingen in niveaugroepen indelen of voor elke leerling een individueel vervolgtraject uitstippelen.