Schokland Online

Schokland Online

Vak Burgerschap
Doelgroep mbo
ISBN 978-94-90998-554
Opmerking Licentie gedurende de opleiding

 10,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Verdieping en extra oefening bij de methode Schokland

Schokland Online is een uitgebreid digitaal oefen- en toetsprogramma bij de methode Schokland. Het programma dient als aanvulling op de boeken van Schokland en bestaat uit:

  • oefeningen en toetsen bij de lesstof uit het handboek;
  • diverse uitlegfilmpjes, waarin op een heldere manier lastige burgerschapsonderwerpen worden behandeld;
  • een Nieuwsrubriek als hulpmiddel bij het bespreken van actualiteiten in de klas;
  • de educatieve game Female Superheroes over vrouwenrechten in ontwikkelingslanden.

Oefeningen en toetsen

Schokland Online biedt studenten de mogelijkheid zelfstandig te oefenen met de lesstof. Het bevat per thema kennisoefeningen en bronnenoefeningen. In de kennisoefeningen wordt het begrip van de lesstof getest. In de bronnenoefeningen verdiept de student zich in een actueel onderwerp en wordt aan de hand van diverse bronnen de lesstof op thematische wijze behandeld. Elke dimensie wordt afgesloten met een eindtoets. De oefeningen en toetsen worden automatisch nagekeken. De resultaten zijn voor zowel student als docent direct bekend.


Uitlegfilmpjes

In de uitlegfilmpjes worden ingewikkelde burgerschapsonderwerpen uitgelegd met behulp van animaties. Momenteel zijn zeven filmpjes beschikbaar, waaronder filmpjes over de Europese Unie, de formatie en de verzorgingsstaat. Meer informatie

Nieuwsrubriek

Met de Nieuwsrubriek heeft u een handig hulpmiddel om de actualiteit in de klas te bespreken. De nieuwsrubriek bestaat uit twee onderdelen: de wekelijkse nieuwstest en poll, en nieuwslessen over thema’s die gedurende een lange periode veel in het nieuws zijn, zoals vluchtelingen of klimaatverandering. Meer informatie

Female Superheroes

In de educatieve game Female Superheroes volgen studenten twee vrouwen die met gevaar voor eigen leven strijden voor vrouwenrechten. De games zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen. Bij de game is een lespakket beschikbaar.  Meer informatie

 

 


De methode Schokland bestaat naast Schokland Online

Methode burgerschap mbo

Handboek voor niveau 2, 3 en 4 van het mbo.

Methode burgerschap mbo

Werkboek voor niveau 2 van het mbo.

Methode burgerschap mbo

Werkboek voor niveau 3 en 4 van het mbo.