Starters – Van 0 naar A1

Engels

,

Starters

|

mbo

Starters – Van 0 naar A1

Vak Engels
Doelgroep mbo
ISBN 978-94-90998-004
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Dit betreft een geheel herziene en geactualiseerde uitgave van het leerwerkboek Starters.
Wissen

Starters – Van 0 naar A1 is een methode voor mbo-studenten met een te laag instroomniveau voor Engels. De methode is ontwikkeld om studenten van niveau (bijna) 0 snel op niveau A1 te krijgen. De methode bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma. In het leerwerkboek oefent de student met de basale taalvaardigheid van het Engels in herkenbare situaties. De leerstof wordt aangeboden in een doorlopend verhaal met veel herhaling in andere contexten. Het gratis online gedeelte bij Starters biedt extra oefening met de thema’s en onderwerpen uit het leerwerkboek.

Structuur

Het leerwerkboek bestaat uit zeven praktijkgerichte thema’s. Elk thema is opgebouwd uit de onderdelen luisteren, woorden oefenen, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Aan het einde van elk thema maakt de student een toets over de behandelde stof.

Herziene uitgave

De vernieuwde uitgave van Starters heeft een meer overzichtelijke opmaak. Opdrachten zijn verbeterd en de lesstof is geactualiseerd. Er is daarnaast gelet op een heldere instructie bij de opdrachten en een duidelijke lijn tussen opdrachten binnen de thema’s.