Starters – Van 0 naar A1

Engels

,

Starters

|

mbo

Starters – Van 0 naar A1

Vak Engels
Doelgroep mbo
ISBN 978-94-90998-004
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Dit betreft een geheel herziene en geactualiseerde uitgave van het leerwerkboek Starters.
Wissen

Het leerwerkboek bestaat uit zeven praktijkgerichte thema’s. Elk thema is opgebouwd uit de onderdelen luisteren, woorden oefenen, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Aan het einde van elk thema maakt de student een toets over de behandelde stof.

Herziene uitgave

De vernieuwde uitgave van Starters heeft een meer overzichtelijke opmaak. Opdrachten zijn verbeterd en de lesstof is geactualiseerd. Er is daarnaast gelet op een heldere instructie bij de opdrachten en een duidelijke lijn tussen opdrachten binnen de thema’s.