Engels Compact in Studiereader | startpakket – in ontwikkeling

Engels Compact in Studiereader | startpakket – in ontwikkeling

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63264-051
Prijs 12 maanden - € 35,00
Opmerking Pilot beschikbaar vanaf februari 2021.

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Binnenkort verschijnt Engels Compact in Studiereader, onze nieuwe generieke methode Engels voor BBL én BOL. Deze nieuwe methode combineert bewezen didactische principes met de voordelen van online onderwijs en is dus bij uitstek geschikt voor afstandsonderwijs.

Met Engels Compact in Studiereader werken studenten zelfstandig en op eigen niveau naar hun examen toe. De methode bevat korte leertaken waarin Engels voor het dagelijkse en werkende leven geoefend wordt. Er is geen thematische aanpak, wat inhoudt dat per niveau en per student gemakkelijk een passende leerroute gemaakt kan worden. De methode is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig beschikbare contacturen.

Het startpakket Engels Compact in Studiereader bestaat uit:

Engels Compact in Studiereader
Online methode

Engels Compact in Studiereader

Met Engels Compact in Studiereader werken studenten zelfstandig en op hun eigen niveau in Studiereader. De methode bevat korte leertaken waarin Engels voor het dagelijkse en werkende leven geoefend wordt. Er is geen thematische aanpak, wat inhoudt dat per niveau en per student gemakkelijk een passende leerroute gemaakt kan worden. De methode is daarmee uitermate praktisch en flexibel in te zetten, ook met weinig beschikbare contacturen.

Kenmerken van de methode

✓ Geschikt voor BBL én BOL
✓ Snelle en eenvoudige online leeromgeving
✓ Tools en hulp van vakspecialisten voor een vlotte start met de methode
✓ A1, A2, B1 en B2 in één methode
✓ Gemakkelijk online lessen plannen, voortgang bijhouden en feedback geven
✓ Effectieve opbouw van de lessen en opdrachten
✓ Studenten zijn eigenaar van eigen leerproces
✓ Praktische tips als hulp bij examenvoorbereiding
✓ Extra online oefenen met lastige grammatica-onderdelen en een examentrainer
✓ Inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Engels
✓ Met functionaliteit voor spraakherkenning

Spraakherkenning
Oefenen met spreken en gesprekken voeren

spraakherkenning Uitgeverij DeviantSpraakherkenning

Een van de grote voordelen van Studiereader is de mogelijkheid om ook thuis te kunnen oefenen met Engelse uitspraak en gesprekken voeren. In Engels Compact in Studiereader is namelijk een vernieuwende functionaliteit voor spraakherkenning geïntegreerd. Hiermee oefenen studenten ongebonden aan tijd en plek op een interactieve manier met communicatieve vaardigheden. Zo komen zij tot een optimaal leerresultaat.

Language Level Assessment (LLA)
Methodeonafhankelijke online test

LLA Language Level Assessment

Language Level Assessment (LLA)

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke online test om het niveau Engels van de student of leerling vast te stellen. LLA kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. LLA bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, taalstructuur en woordkennis. Direct na afloop staat het resultaat per onderdeel in een overzichtelijke scoretabel.

First Aid Course Of English (FACE)
Online oefen- en toetsprogramma

First Aid Course of English FACE

First Aid Course Of English (FACE)

First Aid Course of English (FACE) is een remediërend oefen- en toetsprogramma Engelse grammatica op de niveaus A1, A2, B1 en B2. Het programma behandelt grammatica-onderwerpen waarmee studenten doorgaans veel moeite hebben. De student werkt in het programma in zijn eigen tempo aan onderwerpen die hij nog niet helemaal onder de knie heeft. FACE zorgt voor een efficiënte toetsing per onderwerp.

Examencoach Engels
Online examentrainer

Examencoach Engels

Examencoach Engels

Examencoach Engels is een digitale examentrainer die de student voorbereidt op het centraal examen (CE) Engels. Examencoach biedt binnen één pakket oefen- en proefexamens op A1, A2, B1 en B2-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Engels simuleert het CE nauwkeurig: de opmaak, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.