Startrekenen 3D

Rekenen

,

Startrekenen leerwerkboeken

,

Startrekenen 3D

|

entreeopleidingen, mbo, vo, vso

Startrekenen 3D

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, vo, vso
Niveau 1F, 2F, 3F
Opmerking Startrekenen 3D is verkrijgbaar in een combinatielicentie met Startrekenen VR. Startrekenen 3D en Startrekenen VR zijn daarnaast gratis beschikbaar bij een licentie voor Startrekenen Online.

 6,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Educatieve game rekenen

Startrekenen 3D is een educatieve game voor leerlingen in het mbo en vo ter ondersteuning van het vak rekenen. De game is afgestemd op de referentieniveaus 1F, 2F en 3F van de Commissie Meijerink. Met Startrekenen 3D trainen leerlingen in herkenbare situaties met rekenvaardigheden die ze moeten beheersen voor het examen rekenen. Startrekenen 3D is onlangs uitgebreid met diverse nieuwe games waarin de leerling wordt uitgedaagd om praktische rekenproblemen op te lossen.

Structuur

De leerling traint met Startrekenen 3D spelenderwijs zijn rekenvaardigheden. De leerling oefent in Startrekenen 3D met allerhande rekentaken en rekenproblemen die hij ook in de dagelijkse praktijk tegenkomt, waardoor de leerling het nut van het rekenonderwijs leert inzien. De game laat leerlingen zodoende op een andere manier met het vak rekenen bezig zijn.

In Startrekenen 3D verkent de leerling de fictieve stad Devidam. Met het maken van rekenopdrachten kan de leerling punten verzamelen. Om een opdracht te voltooien moet de leerling in een realistische context een rekentaak op zijn eigen niveau uitvoeren. De leerling heeft altijd de keuze uit verschillende rekenopdrachten en speelt met het maken van een opdracht steeds nieuwe opdrachten vrij.

Rekenopdrachten uit dagelijkse praktijk

De aangeboden rekenopdrachten staan dicht bij de belevingswereld van de leerlingen, omdat alle rekentaken en rekenproblemen gespiegeld zijn aan de dagelijkse praktijk. De manier waarop antwoord moet worden gegeven, verschilt. Soms geeft de leerling antwoord door een getal of een breuk in te vullen, soms door handelingen te verrichten zoals het afwegen van producten, het vullen van een maatbeker, of het afrekenen van een bedrag met munt- en briefgeld. Middels een beloningssysteem worden leerlingen uitgedaagd om zo ver mogelijk te komen in de game.

Docenten kunnen Startrekenen 3D als uitdagende werkvorm inzetten om te variëren tijdens de les. Daarnaast kan de game ook worden ingezet buiten de lesuren om, zonder begeleiding van een docent: de leerling kan op elke computer inloggen op Studiemeter, thuis of op school.

Gratis bij Startrekenen Online

Startrekenen 3D is verkrijgbaar in een combinatielicentie met Startrekenen VR. Startrekenen 3D en Startrekenen VR zijn daarnaast gratis beschikbaar bij een licentie voor het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online.