Combipakket Startrekenen Compact 3F WL12

Combipakket Startrekenen Compact 3F WL12

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63261-234
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Compacte methode rekenen voor BBL en verkorte trajecten

Dit Combipakket Startrekenen Compact 3F WL12 bestaat uit:

 • een overzichtelijk werkboek op 3F-niveau;
 • een licentie van 12 maanden voor het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online.

Startrekenen maakt effectief leren mogelijk bij weinig contacturen. In nakijkopdrachten reflecteren studenten op hun werk en formuleren zij zelfstandig vervolgstappen. Hierdoor kunnen studenten de methode grotendeels zelfstandig doorwerken, zodat de schaarse tijd met de docent optimaal kan worden benut.

Om uw studenten snel vertrouwd te maken met het niveau op een rekenexamen, zijn in het werkboek vaardigheden uit alle rekendomeinen geïntegreerd. De theorie is apart gebundeld in een overzichtelijk handboek. Zo kunnen uw studenten zelf kiezen of zij de theorie wel of niet lezen, voordat zij de oefeningen maken.

Startrekenen Compact 3F Werkboek

Het Startrekenen Compact Werkboek 3F biedt afwisselende opdrachten waarin studenten oefenen met het toepassen van rekenen in functionele context. Het werkboek is ingedeeld in drie fases:

 • In Fase 1 oefenen studenten gericht alle rekenvaardigheden op 3F-niveau. Studenten maken telkens eerst een basistaak en daarna een verdiepingstaak, waarin wordt geoefend met drie verschillende rekenvaardigheden.
 • Fase 2 besteedt extra aandacht aan examenvaardigheden, zoals berekeningen opschrijven op kladpapier, veelgemaakte fouten voorkomen en omgaan met tijdsdruk.
 • Fase 3 bestaat uit twee volwaardige oefenexamens die de rekenvaardigheden uit het referentiekader op eindniveau toetsen.

Opbouw van een taak

Een basistaak in fase 1 van het werkboek van Startrekenen Compact 3F bestaat uit drie onderdelen:

 • In de verkenningsopdrachten worden twee rekenvaardigheden geïntroduceerd. De studenten activeren voorkennis en gaan na in hoeverre zij de vaardigheden al beheersen.
 • Na de verkenningsopdrachten volgt voor beide rekenvaardigheden een paragraaf met oefenopdrachten. Studenten oefenen deze vaardigheden apart van elkaar.
 • Met twee eindopdrachten bepalen studenten of zij de rekenvaardigheden uit de basistaak voldoende beheersen om door te gaan naar de verdiepingstaak.

Na elke basistaak volgt een verdiepingstaak waarin de twee rekenvaardigheden uit de basistaak op eindniveau worden behandeld. Daarnaast begint elke verdiepingstaak met een rekenvaardigheid zonder rekenmachine op eindniveau. De verdiepingstaak bestaat uit drie onderdelen:

 • In de oriëntatieopdrachten krijgen studenten een korte introductie op het niveau en de inhoud van de taak.
 • Na de oriëntatieopdrachten volgt voor elk van de drie rekenvaardigheden een paragraaf met oefenopdrachten. De oefenopdrachten bouwen op van het basisniveau naar het eindniveau.
 • De combinatieopdrachten combineren de geoefende rekenvaardigheden in complexe contexten. Centraal in de combinatieopdrachten staat het oplossen van complexe opdrachten met behulp van het stappenplan contextopdrachten.

Zelfreflectie

Na het maken van de eerste twee combinatieopdrachten maken studenten een nakijkopdracht waarin zij voor zichzelf aandachtspunten opschrijven bij het uitvoeren van complexe rekenopdrachten. Tijdens het oplossen van de derde combinatieopdracht kunnen studenten rekening houden met deze aandachtspunten. Zo is nakijken een moment van zelfreflectie dat studenten verder helpt in hun leerproces.

Theorie in het handboek

Het Startrekenen Compact Handboek is een essentieel onderdeel van de methode Startrekenen Compact. In het werkboek wordt bij elke opdracht verwezen naar theorie in het handboek. Als uw school ervoor kiest om studenten alleen een werkboek met activatiecode te laten aanschaffen, dan raden wij u aan om als school daarnaast klassensets van de handboeken bestellen. Op die manier kunnen studenten in de klas alsnog een beroep doen op de theorie in het handboek. Uiteraard zijn studenten ook vrij om voor zichzelf een handboek aan te schaffen.

Startrekenen Compact Online

Inbegrepen bij Startrekenen Compact zijn licenties voor Startrekenen Compact Online en Examencoach rekenen. Met Startrekenen Compact Online kunnen studenten extra oefenen met de rekenvaardigheden uit het werkboek. Ook biedt het oefenmateriaal in dit online oefenprogramma studenten de mogelijkheid achterstanden op specifieke rekenvaardigheden weg te werken. Examencoach rekenen biedt studenten na het doorwerken van het werkboek extra oefening met examenvaardigheden.
Dit combipakket bevat een licentie voor 12 maanden.