Startrekenen Compact in Studiereader | startpakket

Rekenen

,

Startrekenen Compact in Studiereader

|

entreeopleidingen, mbo

Startrekenen Compact in Studiereader | startpakket

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63263-115
Opmerking Reeds verschenen.
Wissen

Met Startrekenen Compact in Studiereader werken studenten zelfstandig en efficiënt toe naar het rekenexamen. Rekenvaardigheden komen door elkaar aan bod. De methode is vooral geschikt voor studenten met weinig contacturen die het basisniveau al beheersen.

De vele mogelijkheden van het pakket

Startrekenen Compact in Studiereader
Online methode

Startrekenen Compact in Studiereader

Startrekenen Compact in Studiereader is ontwikkeld om studenten zelfstandig en efficiënt voor te bereiden op hun rekenexamen.

Wat kenmerkt de methode?

Rekenvaardigheden gecombineerd aangeboden
Startrekenen Compact in Studiereader is ingedeeld in blokken waarin telkens een aantal rekenvaardigheden eerst apart van elkaar en daarna gecombineerd
geoefend worden. Studenten oefenen zo al snel op eindniveau.

Studenten zijn eigenaar van hun leerproces
Studenten bepalen op basis van leerdoelen hoeveel oefening ze per rekenvaardigheid nodig hebben. Studenten kunnen zo versneld de methode doorwerken, of juist extra oefenen. Docenten houden altijd het overzicht via het docentenportaal.

Berekeningen noteren
Studenten noteren hun berekeningen in Studiereader en maken daarbij gebruik van handige hulpmiddelen als verhoudingstabellen en rasters. Bij alle opdrachten zijn voorbeelduitwerkingen beschikbaar die de student kan vergelijken met zijn eigen berekening. Als docent kun je de berekeningen van je studenten inzien en van feedback voorzien.

Complexe rekenopdrachten gestructureerd oplossen
Aan de hand van een stappenplan oefenen studenten veelvuldig het gestructureerd oplossen van complexe opdrachten, waardoor ze optimaal voorbereid zijn op opdrachten op examenniveau.

Uitgebreide examenvoorbereiding
In een apart gedeelte gericht op examenvoorbereiding wordt ingegaan op specifieke examenvaardigheden: wat zijn veelgemaakte fouten, waar is makkelijk winst te behalen en hoe ga je om met tijdsdruk? Daarnaast bevat de methode twee volwaardige oefenexamens.

Startrekenen Compact Online
Online oefenen

Startrekenen Compact Online

Met Startrekenen Compact Online kunnen studenten extra oefenen met de rekenvaardigheden uit het werkboek. Ook biedt het oefenmateriaal in dit online oefenprogramma studenten de mogelijkheid achterstanden op specifieke rekenvaardigheden weg te werken.

Startrekenen Compact Handboek
Theorie in boekvorm

Startrekenen Compact HandboekStartrekenen Compact Handboek als naslagwerk

Alle theorie is gebundeld in een handboek. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, worden studenten vanuit Studiereader verwezen naar de bijbehorende theorie. Door de overzichtelijke indeling kunnen studenten ook op andere momenten in hun leerproces terugvallen op het handboek.


Examencoach
Online examentrainer rekenen

Examencoach rekenen

Examencoach rekenen biedt studenten na het doorwerken van het werkboek extra oefening met examenvaardigheden. De vraagstelling, het niveau en de opmaak van Examencoach Rekenen zijn volledig afgestemd op het centrale rekenexamen. Na afloop van de oefenexamens heeft de docent direct inzicht in hoe goed elke vraag is gemaakt.
Lees meer


Rekenniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student of leerling vast te stellen. De RNT kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. Het resultaat is een score per rekendomein.
Lees meer