Startrekenen Instap – Rekenen tot 100

Rekenen

,

Startrekenen

,

Startrekenen Instap

|

praktijkonderwijs, vso

Startrekenen Instap – Rekenen tot 100

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-91699-757
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Leerwerkboek rekenen

Startrekenen Instap – Rekenen tot 100 is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder met een zeer beperkte rekenvaardigheid. Hierbij is vooral gedacht aan leerlingen in het PrO en het vso.

Startrekenen Instap kan als opzichzelfstaande methode worden ingezet of als ondersteuning bij Startrekenen Vooraf deel A. Startrekenen Instap kan ook voorafgaand aan Startrekenen Vooraf worden doorgewerkt.

Verantwoording

De leerlijn in Startrekenen Instap is onder andere gebaseerd op de Passende Perspectieven van het SLO en op de kerndoelen voor het vso met het uitstroomprofiel Dagbesteding. In Startrekenen Instap ligt de nadruk op begripsvorming en het leren toepassen van de basisvaardigheden van het rekenen. Elk hoofdstuk introduceert de rekenvaardigheid aan de hand van herkenbare situaties. Daarna worden leerlingen met behulp van ondersteunende modellen begeleid van concreet naar formeel rekenen. Tot slot oefent de leerling met ‘kale’ sommen.

Inhoud van het leerwerkboek

Startrekenen Instap bestaat uit 7 hoofdstukken:

1. Getallen 5. Delen
2. Optellen 6. Geld
3. Aftrekken 7. Klokkijken
4. Vermenigvuldigen

 

In laatste twee hoofdstukken worden de onderwerpen geld en klokkijken behandeld. Hierbij staat de praktische toepasbaarheid centraal. Startrekenen Instap draagt hiermee bij aan de zelfredzaamheid van de leerling.

Structuur van de hoofdstukken

De hoofdstukken bestaan uit uitlegblokjes met daarna een aantal opdrachten. In de uitlegblokjes staat zeer beknopte uitleg van theorie en een uitgewerkte voorbeeldopdracht. In de opdrachten hierna passen de leerlingen de theorie zelf toe.

Elk hoofdstuk eindigt met een paragraaf waarin puzzels worden aangeboden. In deze puzzels is de aangeboden lesstof uit het hoofdstuk verwerkt. Spelenderwijs ontdekken leerlingen of zij de behandelde vaardigheden uit het hoofdstuk beheersen.

Extra materialen

  • De antwoorden en uitwerkingen van alle opdrachten zijn beschikbaar in de vorm van ingevulde leerwerkboeken. Deze bestanden kunnen worden geprint of op het digibord worden getoond.
  • In de docentenhandleiding wordt per onderwerp een handreiking gegeven voor de uitleg door de docent. De docentenhandleiding is zo opgezet dat een docent bij elk onderwerp kan zien wat de leerdoelen zijn en welk ondersteunend materiaal hij of zij kan inzetten.
  • Om extra te kunnen oefenen zijn bij alle hoofdstukken van de leerwerkboeken extra werkbladen.
  • Bij alle hoofdstukken zijn hoofdstuktoetsen en vaardigheidstesten beschikbaar. De hoofdstuktoets dient als afsluiting van het hoofdstuk en is een instrument om het niveau van de leerling in kaart te brengen. Het doel van de vaardigheidstest is het in kaart brengen van de vaardigheden van een leerling, niet het genereren van een cijfer.

De extra materialen door docenten gratis te downloaden zijn op de methodesite Studiemeter.


 

De Ontwikkeling van Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf

Themafoto's-032Een rekenmethode is het eindproduct van een intensieve samenwerking tussen redactieleden, illustratoren, opmakers en de drukker. Om een beter beeld te krijgen van dit proces, nemen we een kijkje in de keuken bij de ontwikkeling van de leerwerkboeken Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf deel A die we in september 2015 hebben uitgebracht.

Lees verder