Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Een licentie Startrekenen Instap/Vooraf/ Vervolg/1F Online geeft toegang tot:
• Startrekenen Instap Online
• de niveaus Vooraf, Vervolg en 1F in Startrekenen Online
• de rekengame Startrekenen 3D
• de app Startrekenen VR

Startrekenen Instap Online

In Startrekenen Instap Online oefenen leerlingen met behulp van games en interactieve hulpmiddelen de rekenvaardigheden uit het leerwerkboek Startrekenen Instap. Leerlingen op dit rekenniveau bereiken vaak niet het formele handelingsniveau. Startrekenen Instap Online is daarom vooral toegespitst op het bevorderen van begrip en het stimuleren van herhaald oefenen.

 

Gamend oefenen
Startrekenen Instap Online heeft de uitstraling van een game. Interactieve hulpmiddelen zoals telhulpen, versleepbare voorwerpen en getallenlijnen maken de opdrachten concreter. Daarnaast winnen leerlingen prijzen door oefeningen vaker te maken. Leerlingen oefenen altijd op hun eigen niveau doordat het niveau van de oefeningen zich aanpast op basis van de gegeven antwoorden.

Geen cijfers
In Startrekenen Instap Online krijgen leerlingen geen toetsen en geen cijfers. Deze kunnen demotiverend werken als ze het beoogde niveau niet halen. In plaats daarvan stimuleert het programma leerlingen om te blijven oefenen op hun eigen niveau. Docenten hebben wel inzicht in het rekenniveau van leerlingen en zien bij welke opdrachten hulp nodig is.

Startrekenen Online

Oefen- en toetsprogramma rekenenStartrekenen Online is het digitale oefen- en toetsprogramma waarin leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met de vaardigheden uit de leerwerkboeken. Bij elk onderwerp uit Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F zijn oefeningen en toetsen beschikbaar.

Elk hoofdstuk (bij Vooraf en Vervolg) of domein (bij 1F) in Startrekenen Online heeft dezelfde structuur:
• een instaptoets waarmee de leerling laten zien wat hij al kan en vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen
• oefeningen per vaardigheid
• deeltoetsen die worden vrijgegeven als de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt
• een oefentoets waarmee de leerling kan zien of hij klaar is voor de eindtoets
• een eindtoets die door de docent kan worden klaargezet
• een herkansingstoets die gebruikt kan worden voor leerlingen die de eindtoets in eerste instantie niet hebben gehaald

Startrekenen 3D en Startrekenen VR

Startrekenen 3D en Startrekenen VR zijn aanvullende producten die u kunt gebruiken voor leerlingen die rekenen op 1F-niveau of hoger.

Startrekenen 3D educatieve game rekenenStartrekenen 3D is een educatieve rekengame waarin leerlingen spelenderwijs hun rekenvaardigheden oefenen. In een fictieve stad lossen leerlingen rekentaken en rekenproblemen op die zij ook in het dagelijks leven tegenkomen.
Meer informatie over Startrekenen 3D

Startrekenen VR is een educatieve app waarmee leerlingen in virtual reality (VR) onderwerpen uit het domein Meten en meetkunde ervaren, zoals het inschatten van hoogtes en lengtes en het volgen van een routebeschrijving. Door de ervaring van Startrekenen VR zullen leerlingen meer leren, meer plezier hebben en langer onthouden wat ze hebben geleerd. Voor Startrekenen VR zijn een mobiele telefoon en een eenvoudige VR-bril nodig.
Meer informatie over Startrekenen VR

Licenties van Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 8,50 978-94-63261-968
12 maanden € 13,50 978-94-63261-975