Startrekenen Vervolg | in ontwikkeling

Startrekenen Vervolg | in ontwikkeling

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-63262-422
Prijs € 22,60
Opmerking U kunt alvast uw bestelling plaatsen. De methode verschijnt in de tweede helft van november 2019.
Wissen

Startrekenen Vervolg, extra oefening op weg naar 1F

NB. Het leerwerkboek is in ontwikkeling en verschijnt in de tweede helft van november 2019. U kunt wel alvast uw bestelling plaatsen. 

In Startrekenen Vervolg ligt de nadruk op het oefenen van de vaardigheden uit het domein Getallen. Daarnaast komen procenten, meten en geld aan bod. Het leerwerkboek biedt extra opdrachten voor leerlingen die de lesstof in de oranje leerwerkboeken Startrekenen Vooraf hebben verwerkt, maar nog niet toe zijn aan het niveau van de opdrachten in Startrekenen 1F.

De opdrachten in Startrekenen Vervolg zijn voor een deel afkomstig uit de eerste druk van Startrekenen Vooraf (het rode leerwerkboek). De opdrachten zijn aangepast aan de opbouw, de theorie en de rekenstrategieën uit Startrekenen Vooraf deel A en B. Op deze manier komen we tegemoet aan de wensen van klanten die de eerste druk van Startrekenen Vooraf missen en bieden we leerlingen extra oefening om de stap van Startrekenen Vooraf naar Startrekenen 1F te kunnen zetten.

  • Volledig vernieuwde uitgave van het rode leerwerkboek Startrekenen Vooraf
  • Oefenen met de belangrijkste basisvaardigheden van het rekenen
  • Extra oefening tussen Startrekenen Vooraf en Startrekenen 1F

Structuur en inhoud van het leerwerkboek

Startrekenen Vervolg bestaat uit de volgende hoofdstukken: Getallen, Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Geld, Kommagetallen, Breuken, Procenten en Meten.
Elk hoofdstuk in is op dezelfde manier opgebouwd:

  • uitleg met zeer beknopte theorie en een uitgewerkte voorbeeldopgave;
  • opdrachten waarin de leerling de rekenvaardigheid eerst met ondersteuning en daarna zelfstandig oefent;
  • afsluitende puzzels.