Startrekenen Vooraf, deel A+B (set)

Rekenen

,

Startrekenen

,

Startrekenen Vooraf

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso

Startrekenen Vooraf, deel A+B (set)

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-91699-870
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Dit product betreft een set van de leerwerkboeken Startrekenen Vooraf deel A en B. Je ontvangt twee losse boeken, samen verpakt in een folie. 

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder die rekenen onder 1F-niveau. De methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. Leerlingen die bij bepaalde onderwerpen extra ondersteuning nodig hebben of voor wie het niveau van Startrekenen Vooraf nog iets te hoog ligt kunnen terecht in het nieuwe leerwerkboek Startrekenen Instap.

Opbouw en structuur

Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken met in totaal 16 hoofdstukken:

Deel A   Deel B
1.    Getallen 8.      Breuken
2.    Optellen 9.      Procenten
3.    Aftrekken 10.    Meten
4.    Vermenigvuldigen 11.    Oppervlakte
5.    Delen 12.    Inhoud
6.    Geld 13.    Gewicht
7.    Kommagetallen 14.    Tijd en temperatuur
15.    Figuren en kaarten
16.    Tabellen en diagrammen

Structuur van de hoofdstukken

Elk hoofdstuk in Startrekenen Vooraf is op dezelfde wijze opgebouwd:

  • een startopdracht waarin voorkennis over de rekenvaardigheid wordt geactiveerd;
  • uitleg met zeer beknopte theorie en een uitgewerkte voorbeeldopgave;
  • opdrachten waarin de leerling de rekenvaardigheid eerst met ondersteuning en daarna zelfstandig oefent;
  • een test jezelf waarin de leerling nagaat of hij de vaardigheden uit het hoofdstuk beheerst;
  • door elkaar opdrachten met herhaling van de lesstof uit meerdere hoofdstukken;
  • een afsluitende puzzel.

Instructievideo’s

In Startrekenen Online staan instructievideo’s met theorie en voorbeelden. De video’s behandelen onderwerpen die vaak een struikelblok vormen voor de leerlingen of studenten en die in een video beter uitgelegd kunnen worden dan in een boek. De instructievideo’s zijn op Studiemeter te vinden bij de Links & downloads van Startrekenen.

Aanvullende materialen

Bij Startrekenen Vooraf zijn toetsen, werkbladen, antwoordmodellen en docentenhandleidingen ontwikkeld. Deze materialen zijn door docenten gratis te downloaden van de methodesite Studiemeter.

Extra oefenen in Startrekenen Vooraf Online

Naast de leerwerkboeken van Startrekenen kunnen leerlingen of studenten zelfstandig oefenen in Startrekenen Vooraf Online. Hiervoor kan je een extra licentie aanschaffen. De structuur en en het niveau sluiten aan bij de leerwerkboeken. Alle onderwerpen kunnen in Startrekenen Vooraf Online ook digitaal worden getoetst. Meer informatie en licenties