Starttaal Compact 3F | Startpakket

Starttaal Compact 3F | Startpakket

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63263-436
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Compacte methode Nederlands voor BBL en verkorte trajecten

Starttaal Compact is een methode Nederlands speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode stelt u in staat om mbo-studenten in weinig lesuren voor te bereiden op de examens Nederlands.

Het startpakket Starttaal Compact 3F bestaat uit:

  • een overzichtelijk werkboek op 3F-niveau;
  • een helder naslagwerk in de vorm van een handboek;
  • een licentie van 12 maanden voor het digitale oefen- en toetsprogramma Starttaal Compact Online inclusief Examencoach en een Taalniveautest.

Starttaal Compact 3F heeft een volwassen uitstraling en is zo opgebouwd dat studenten er voornamelijk zelfstandig mee kunnen werken. Hierdoor kan de docent zich tijdens de lessen vooral richten op het begeleiden van de individuele student. Ook houdt de docent meer tijd over om gericht theorie te bespreken en feedback te geven.

Starttaal Compact 3F Werkboek

Het Starttaal Compact Werkboek 3F biedt afwisselende opdrachten waarin studenten in een betekenisvolle en functionele context oefenen met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. De onderwerpen van de opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de dimensies van het vak burgerschap.

Het werkboek is opgedeeld in twee delen. In Deel 1 Centraal Examen oefenen studenten met lezen en luisteren. In Deel 2 Instellingsexamens oefenen studenten met schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook kunnen zij in dit deel oefenen met veelgemaakte taalfouten en werkwoordspelling.

Handboek

In het Starttaal Compact Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in het werkboek te maken. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de theorie in het handboek. Studenten kunnen theorie opzoeken als zij dit zelf nodig vinden.

Starttaal Compact Online

Inbegrepen bij Starttaal Compact zijn licenties voor Starttaal Compact Online en Examencoach Nederlands. Starttaal Compact Online biedt extra oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling. Examencoach Nederlands biedt studenten na het doorwerken van het werkboek extra oefening met examenvaardigheden. Dit combipakket bevat een licentie voor 12 maanden.

Gevalideerde instellingsexamens Nederlands mbo

Werkt u met methode Starttaal Compact dan kunt gratis gebruikmaken van onze gevalideerde instellingsexamens Nederlands. Lees meer

Starttaal Didactisch

Tijdens het ontwikkelen van de methode Starttaal hebben wij onderzoek gedaan naar wat een student echt helpt om taalvaardiger te worden. Tijdens dit ontwikkelproces hebben wij zelf veel geleerd en we delen onze kennis en inzichten over bewezen leertheorieën en effectieve taaldidactiek graag met u in de vorm van onze Literatuurbundel Starttaal. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar nederlands@uitgeverij-deviant.nl.