Starttaal Compact 3F | Startpakket

Starttaal Compact 3F | Startpakket

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63263-436
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Starttaal Compact 3F heeft een volwassen uitstraling en is zo opgebouwd dat studenten er voornamelijk zelfstandig mee kunnen werken. Hierdoor kan de docent zich tijdens de lessen vooral richten op het begeleiden van de individuele student. Ook houdt de docent meer tijd over om gericht theorie te bespreken en feedback te geven.

Het startpakket Starttaal Compact 3F bestaat uit:

Starttaal Compact Werkboek 3F
De volledige lesmethode

Starttaal Compact Werkboek 3FWerkboek Starttaal Compact 3F

Het Starttaal Compact Werkboek 3F biedt afwisselende opdrachten waarin studenten in een betekenisvolle en functionele context oefenen met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. De onderwerpen van de opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de dimensies van het vak burgerschap.

Het werkboek is opgedeeld in twee delen. In Deel 1 Centraal Examen oefenen studenten met lezen en luisteren. In Deel 2 Instellingsexamens oefenen studenten met schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook kunnen zij in dit deel oefenen met veelgemaakte taalfouten en werkwoordspelling.

Starttaal Compact Handboek
Helder naslagwerk

HandboekNederlands BBL

In het Starttaal Compact Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in het werkboek te maken. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de theorie in het handboek. Studenten kunnen theorie opzoeken als zij dit zelf nodig vinden.

Starttaal Compact Online
Online oefenen

Starttaal Compact Online

Starttaal Compact Online biedt extra oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling. Het startpakket bevat een licentie voor 12 maanden. Je kunt de licentie later verlengen met 6 of 12 maanden. Meer informatie

Examencoach
Online examentrainer Nederlands

Examencoach Nederlands

Examencoach Nederlands is een digitale examentrainer in Studiemeter die studenten in entreeopleidingen en het mbo voorbereidt op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Nederlands simuleert nauwkeurig het CE: de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.
Meer informatie

Gevalideerde instellingsexamens Nederlands mbo

Daarnaast kun je gratis gebruikmaken van onze gevalideerde instellingsexamens Nederlands. Lees meer

Taalniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Taalniveautest (TNT)

De Taalniveautest is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van de leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.
Meer informatie