Starttaal Compact Handboek

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63260-640
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Reeds verschenen.
Wissen

Overzichtelijk handboek Nederlands

In het Starttaal Compact Handboek vindt de student alle theorie die hij nodig heeft om de opdrachten in de Starttaal Compact Werkboeken 2F en 3F te maken. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de theorie in het handboek. De student kan theorie in het handboek opzoeken als hij dit dus zelf nodig vindt.

Structuur Starttaal Compact Handboek

Het Starttaal Compact Handboek is opgedeeld in de volgende delen:

  • Deel 1 Receptieve vaardigheden (lezen en luisteren)
  • Deel 2 Taalverzorging en schrijven
  • Deel 3 Mondelinge vaardigheden (communicatie, spreken en gesprekken voeren)
  • Deel 4 Examenvaardigheden (centraal examen en instellingsexamens)
  • Bijlagen Stappenplannen en feedbackformulieren

Toegepaste taalverzorging

In Deel 2 Taalverzorging en schrijven vindt de student een toelichting op alle basisbegrippen die nodig zijn voor het maken van relevante spellings- en grammaticaoefeningen. Denk hierbij aan de uitleg van de verschillende woordsoorten en aan de regels voor het vervoegen van werkwoorden en het maken van samenstellingen.

Stappenplannen en feedbackformulieren

In het Starttaal Compact Handboek vindt de student niet alleen duidelijke uitleg per onderwerp, maar ook verduidelijkende voorbeelden en handige stappenplannen voor elke taalvaardigheid. Ook vindt de student achter in het handboek feedbackformulieren voor het beoordelen van eigen taalproducten en voor het beoordelen van taalproducten van klasgenoten.