Starttaal Entree | Startpakket – in ontwikkeling

Nederlands

,

Starttaal Entree

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs

Starttaal Entree | Startpakket – in ontwikkeling

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs
Niveau 1F, 2F
ISBN 978-94-63263-979
Prijs € 30,00
Opmerking Verschijnt juli 2021.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Starttaal Entree is een nieuwe methode Nederlands speciaal bedoeld voor studenten of leerlingen in een entreeopleiding. In Starttaal Entree kunnen studenten of leerlingen vrij zelfstandig werken aan de taalvaardigheden Nederlands. De methode stoomt ze klaar voor een vervolgopleiding en brengt hen binnen één studiejaar van niveau 1F naar niveau 2F.

Dit startpakket bevat naast het leerwerkboek Starttaal Entree ook een 12 maanden licentie voor het online oefen- en toetsprogramma Starttaal Entree Online, een 12 maanden licentie voor Examencoach Nederlands en eenmaal de taalniveautest (TNT).

Het startpakket Starttaal Entree bestaat uit:

Starttaal Entree
Leerwerkboek

Opbouw en structuur

✓ De methode bouwt op van niveau 1F naar 2F in één studiejaar.
Vier herkenbare thema's Vrije tijd, Vervoer, Wonen, Studie en Werk.
Elk thema bevat vier relevante taaltaken voor het dagelijks leven en werk.
Aansprekende, functionele en betekenisvolle opdrachten.

Elk thema bevat vier taaltaken. In een taak werkt de student of leerling stapsgewijs toe naar een eindopdracht.

Meer weten over Starttaal Entree?

Heb je vragen over deze nieuwe methode Nederlands? Neem dan contact met ons op via voorlichting@uitgeverij-deviant.nl

Starttaal Entree Online
Online oefenen

Starttaal Entree Online

Starttaal Entree Online biedt studenten of leerlingen extra materiaal waarmee zij zelfstandig kunnen oefenen met  leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling. 

Examencoach Nederlands

Examencoach Nederlands

Binnen het startpakket Starttaal Entree hebben studenten of leerlingen toegang tot Examencoach Nederlands. Deze digitale examentrainer bereidt ze voor op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Per niveau bevat Examencoach Nederlands vijf oefenexamens en twee proefexamens.

Meer informatie over Examencoach Nederlands

Taalniveautest Nederlands (TNT)

De Taalniveautest

De Taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student of leerling vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.