Combipakket Studiereader rekenen 3F

Combipakket Studiereader rekenen 3F

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
Prijs 1 jaar: € 47,50, 2 jaar: € 67,50, 4 jaar: € 87,50

Optimale afwisseling tussen online en offline leren

De methode Startrekenen 3F is nu ook beschikbaar in Studiereader, onze vernieuwende digitale leeromgeving. De methode is verkrijgbaar als combipakket bestaande uit online en offline lesmateriaal. Dit Combipakket Studiereader rekenen 3F bestaat uit:

 • Startrekenen 3F deel A in Studiereader (Getallen en Verhoudingen)
 • Startrekenen 3F deel B in boekvorm (Meten & meetkunde en Verbanden)
 • Startrekenen Online in Studiemeter (inclusief Examencoach en Startrekenen 3D en VR)

Startrekenen 3F deel A in Studiereader

In Startrekenen 3F deel A oefent de student of leerling zijn rekenvaardigheid binnen de domeinen Getallen en Verhoudingen. In Studiereader is deel A in digitale en interactieve vorm beschikbaar. Deze digitale variant biedt de volgende mogelijkheden:

 • Bij theorie die lastig in tekst uit te leggen is, staan uitlegvideo’s ter verduidelijking van de lesstof.
 • Studenten of leerlingen kunnen hun berekeningen invoeren en hebben daarbij de beschikking over diverse hulpmiddelen, zoals verhoudingstabellen en rasters voor cijferend rekenen.
 • Studenten of leerlingen komen bij het opschrijven van een berekening nooit schrijfruimte tekort, want de schrijfruimte groeit vanzelf mee.
 • Bij sommige opdrachten kunnen studenten of leerlingen hun berekening en antwoord achteraf vergelijken met een voorbeeldberekening. De studenten of leerlingen beoordelen zelf hun berekening en antwoord.
 • Bij andere opdrachten worden de antwoorden automatisch nagekeken. Bij een fout antwoord krijgen studenten of leerlingen één keer de mogelijkheid om dit te verbeteren.
 • Studenten, leerlingen en docenten kunnen met de handzame rapportagemodule eenvoudig de resultaten en voortgang inzien. Docenten kunnen alle berekeningen en antwoorden van hun studenten of leerlingen inzien.

Startrekenen 3F deel B in boekvorm

In Startrekenen 3F deel B oefent de student of leerling zijn rekenvaardigheid binnen de domeinen Meten & meetkunde en Verbanden. Deel B is als vertrouwd leerwerkboek beschikbaar. De vaardigheden uit Meten & meetkunde en Verbanden vergen meer tijd om in Studiereader te plaatsen, dus worden op dit moment nog aangeboden in boekvorm.

Startrekenen Online in Studiemeter

In het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online kan de student of leerling zelfstandig zijn rekenvaardigheid trainen. Studenten of leerlingen werken binnen een vaste structuur per domein toe naar een eindtoets op 3F-niveau. De terugkerende structuur is een instaptoets, oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefeneindtoets.

Bij Startrekenen Online is Examencoach rekenen inbegrepen. Deze digitale examentrainer biedt oefen- en proefexamens waarmee de student of leerling zich gericht kan voorbereiden op het centrale rekenexamen in het mbo.

Aanvullend lesmateriaal

Bij Startrekenen is veel aanvullend lesmateriaal beschikbaar via de methodesite Studiemeter, waaronder:

 • hoofdstuk-, domein- en eindtoetsen
 • antwoordmodellen
 • stappenplan contextopgaven
 • rekenportfolio en aftekenkaarten