Startrekenen in Studiereader | startpakket

Rekenen

,

Startrekenen in Studiereader

|

entreeopleidingen, mbo

Startrekenen in Studiereader | startpakket

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63263-078
Prijs 12 maanden - € 40,00
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking De docentenlicentie en het werkboek Startrekenen Extra zijn kosteloos verkrijgbaar.
Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

We bieden Startrekenen in Studiereader aan als startpakket met een licentie voor 12 maanden.  Bij de methode kun je zonder aanvullende kosten gebruik maken van het werkboek Startrekenen Extra 2F of 3F. Hierdoor kun je in de rekenlessen invulling geven aan blended learning. Je kunt de licentie verlengen voor 6 of 12 maanden.  

Het startpakket Startrekenen in Studiereader bestaat uit:

Startrekenen in Studiereader
Online methode

Startrekenen in Studiereader

In Startrekenen in Studiereader faciliteren we bewezen effectieve didactiek, zoals procesgericht leren en de inzet van peerfeedback. Studenten gaan in deze interactieve methode aan de slag met theorie, opdrachten en uitlegvideo’s en werken aan concrete leerdoelen.

Heldere theorie en voorbeelden worden gecombineerd met aansprekende opdrachten.

Elke rekenvaardigheid begint met beknopte uitleg en een voorbeeld. Daarna maken studenten opdrachten om de vaardigheid in te oefenen.
 

Studenten kunnen op een intuïtieve manier laten zien hoe ze aan hun antwoord komen.

Studenten kunnen hun berekeningen invoeren en hierbij gebruik maken van hulpmiddelen zoals de verhoudingstabel. In complexe bronnen kunnen studenten relevante informatie markeren om gestructureerd tot een oplossing te komen.

Bepaalde vaardigheden vragen om een ander type opdracht. Bijvoorbeeld het maken van een lijndiagram, het positioneren van breuken op een getallenlijn of het kunnen aantonen van het begrip symmetrie. In Studiereader zijn daarvoor speciale opdrachten ontwikkeld die dit mogelijk maken.

Minder nakijkwerk voor jou, meer eigenaarschap bij jouw studenten.

De eerste opdracht na een theorieblok kijkt de student altijd zelf na aan de hand van een voorbeeldberekening. Een eventuele fout wordt zo een leermoment dat helpt bij het maken van de volgende opdrachten. Bij de opdrachten die volgen geeft de methode - afhankelijk van het niveau - voorbeeldberekeningen, óf valideert het systeem de antwoorden direct waarna de student nog een mogelijkheid heeft tot verbeteren.

Mogelijkheid om het werk van studenten van feedback voorzien.

In het docentenportaal kan je alle uitwerkingen en antwoorden van studenten bekijken en van feedback voorzien.

 

Altijd inzicht in de voortgang en resultaten van studenten.

In het docentenportaal kan je de voortgang van studenten en het resultaat per opdracht bekijken. De uitwerkingen en antwoorden van jouw studenten bekijk je door op de naam van de student te klikken.   Ook kan je live zien welke opdrachten studenten aan het maken zijn en hebben ingeleverd, zodat je tijdens het leerproces kunt bijsturen.

Startrekenen Extra
Oefenen in werkboeken

Startrekenen Extra

Om zo effectief mogelijk te werken is het belangrijk dat studenten afwisselen tussen beeldscherm en papier. Daarom bieden we bij de online methode de werkboeken Startrekenen Extra 2F en 3F aan. Doordat de student de opdrachten uit het werkboek nakijkt in Studiereader, heb je altijd inzicht in de voortgang in het werkboek.

Rekenvaardigheden onderhouden door het door elkaar van oefenen van de vaardigheden.

In het eerste deel van het werkboek oefenen studenten de vaardigheden uit verschillende hoofdstukken door elkaar. Steeds als ze twee of drie hoofdstukken hebben afgerond in Startrekenen in Studiereader, maken ze een taak in Startrekenen Extra. In deze taak oefenen ze met vaardigheden uit de hoofdstukken die ze net hebben afgerond, en uit eerdere hoofdstukken. Ze hoeven een taak niet in één keer te maken en kunnen de opdrachten ook gebruiken om af te wisselen tussen het werken op de computer en op papier. Als ze een taak hebben afgerond, maken studenten de bijbehorende nakijkopdracht in Studiereader.

Bekijk hoe het door elkaar oefenen eruit ziet in Startrekenen Extra 2F mbo

Oefenen met examenspecifieke vaardigheden zoals het omgaan met tijdsdruk en het vermijden van fouten.

Naast rekenvaardigheden zijn er ook examenspecifieke vaardigheden die studenten helpen om met een goed gevoel aan hun rekenexamen te beginnen. In het tweede deel van Startrekenen Extra verkennen studenten eerst hoe hun examen eruit zal zien en welke regels er bij het examen gelden. Daarna oefenen ze met specifieke examenvaardigheden, zoals:
• berekeningen opschrijven op kladpapier
• herkennen welke rekenvaardigheid je nodig hebt
• veelgemaakte fouten vermijden
• je antwoord controleren
• werken onder tijdsdruk

Bekijk hoe de examenvoorbereiding eruit ziet in Startrekenen Extra 3F

Aangeleerde rekenvaardigheden en examenvaardigheden op examenniveau toepassen in oefenexamens.

Het werkboek eindigt met twee oefenexamens op 2F- of 3F-niveau waarmee studenten hun aangeleerde vaardigheden toepassen. Naast de twee oefenexamens in het werkboek, kunnen studenten ook online oefenen met de oefenexamens in Examencoach rekenen. In Examencoach kunnen studenten vijf verschillende oefenexamens op 2F-of 3-niveau maken. Daarnaast zijn er twee proefexamens beschikbaar.

Bekijk hoe de oefenexamens eruit zien in Startrekenen Extra 3F

Startrekenen Online
Online oefenen

Startrekenen Online oefen- en toetsprogramma

Startrekenen Online

Studenten kunnen de opgedane kennis zelfstandig en op hun eigen niveau oefenen in het oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online. Ook kunnen zij zich zelfstandig voorbereiden op het centraal examen.

Studenten trainen online zelfstandig rekenvaardigheden.

Startrekenen Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid waarin studenten zelfstandig en op een effectieve manier hun rekenvaardigheden trainen. Startrekenen Online leidt studenten in vijf stappen naar het einddoel: de beheersing van het domein op het desbetreffende niveau.

Mogelijkheden voor differentiatie: studenten oefenen op eigen niveau.

Startrekenen Online biedt studenten oefeningen en toetsen voor de niveaus Op weg naar 1F, 1F, 2F en 3F. Hierdoor kan je differentiëren tussen studenten die extra oefening nodig hebben en studenten die uitgedaagd moeten worden.

Instructievideo’s met uitleg van theorie en voorbeelden.

Startrekenen Online bevat instructievideo’s met voorbeelden en uitleg van de theorie. In deze instructievideo’s worden rekenvaardigheden behandeld die vaak een struikelblok vormen.

Meer afwisseling met de Startrekenen 3D en Startrekenen VR.

Om studenten te blijven activeren en motiveren is afwisseling in de rekenles belangrijk. Om je hierin te ondersteunen hebben jouw studenten toegang tot de educatieve rekengame Startrekenen 3D en tot de app Startrekenen VR.

In Startrekenen 3D lossen studenten rekenproblemen op die zij ook in het dagelijks leven tegenkomen. Met Startrekenen VR gaan studenten in een virtual reality-omgeving met rekenproblemen aan de slag die op papier of op een beeldscherm moeilijker te oefenen zijn.

Gericht oefenen op examenniveau.

Ook inbegrepen is Examencoach rekenen. Deze online examentrainer die studenten optimaal voorbereidt op het centrale rekenexamen. Examencoach rekenen simuleert de officiële examens zo nauwkeurig mogelijk, zodat studenten alvast kunnen wennen aan de opmaak, de vraagstelling en het niveau van deze examens.

Examencoach
Online examentrainer rekenen

Examencoach Rekenen

Examencoach Rekenen is een online examentrainer die de student voorbereidt op het rekenexamen op 2A-, 2F- en 3F-niveau. De vraagstelling, het niveau en de opmaak van Examencoach Rekenen zijn volledig afgestemd op het centrale rekenexamen. Na afloop van de oefenexamens heeft de docent direct inzicht in hoe goed elke vraag is gemaakt.

 

Rekenniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student of leerling vast te stellen. De RNT kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. Het resultaat is een score per rekendomein.