Taalniveautest Nederlands (TNT)

Nederlands

,

Taalniveautest

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso

Taalniveautest Nederlands (TNT)

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau 1F, 2F, 3F, 4F, Onder 1F
ISBN 978-94-90998-264
Opmerking Te gebruiken binnen 3 jaar na besteldatum

 3,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

De Taalniveautest Nederlands (TNT) is een methodeonafhankelijk online test om het taalniveau van de leerling of student te bepalen. De TNT heeft een tweeledige functie:

  • nulmeting: het startniveau Nederlands bepalen;
  • voortgangsinstrument: de ontwikkeling volgen.

De TNT test de kennis van de volgende vijf vaardigheden: lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. De test is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink.

Taalniveautest Nederlands: een adaptieve test

De TNT heeft een adaptief karakter. De docent bepaalt het startniveau van de vragen van de test. De leerling of student begint per vaardigheid met vragen op het ingestelde niveau. Afhankelijk van de gegeven antwoorden past de niveautest het niveau van de vragen aan het niveau van de leerling of student aan. De leerling of student krijgt tijdens de test een zo groot mogelijk deel van de vragen op zijn eigen niveau. Hierdoor wordt de uitslag van de test minder afhankelijk van een enkele vraag en daarmee betrouwbaarder.

Vooraf-test

Docenten die verwachten dat de leerlingen onder 1F-niveau zitten, kunnen de Vooraf-test klaarzetten. Het doel van de Vooraf-test is om te bepalen op welke basisvaardigheden een leerling uitvalt. Na afloop van de Vooraf-test kan de docent bepalen op welke onderdelen de leerling extra training en begeleiding nodig heeft. De niveautesten zijn dus niet alleen geschikt voor het mbo en vo, maar ook uitermate geschikt voor het PrO en het vso.

Overzichtelijk resultaat

Na het afronden van de TNT kan de leerling of student direct een certificaat met zijn uitslag downloaden. Voor docenten is er een rapportagemodule beschikbaar, waarmee de resultaten van een individuele leerling of een gehele klas inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Docenten kunnen rapportages maken voor de gehele opleiding, per locatie, per sector, per opleidingsniveau. De resultaten kunnen ze vervolgens vergelijken met het landelijke gemiddelde of het gemiddelde van een locatie of sector binnen de eigen school.

Differentiatie

De TNT leent zich uitstekend om leerlingen of studenten  gedifferentieerd naar hun einddoel te begeleiden. Wanneer met behulp van de TNT het startniveau van de leerling is vastgesteld, kan de docent het individuele vervolgtraject bepalen. Op basis van de individuele startniveaus van de leerlingen kan hij doelmatig en efficiënt inspelen op verschillen tussen leerlingen.

Kenmerken Taalniveautest

  • Resultaten worden bewaard bij onderbreking.
  • De docent bepaalt zelf het startniveau van de vragen in de test.
  • De niveautest bestaat uit vijf keer maximaal 48 korte taaltaken in de categorieën: lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren.
  • De niveautest is onderverdeeld in twee sessies: ‘Lezen, spelling, stijl en woordkennis’ en ‘Luisteren’.
  • De niveautest duurt gemiddeld 60 tot 120 minuten.
  • De TNT werkt adaptief: de test past zich aan het niveau van de gegeven antwoorden aan.
  • Na afloop van de volledige test worden de resultaten getoond in een scoretabel. De tabel geeft het resultaat per categorie. De leerling of student kan een certificaat met zijn resultaten downloaden voor zijn portfolio.

Met de methodes VIA Vooraf, VIA Vervolg – 1F, VIA, Starttaal en ViaStarttaal Online kan de docent vervolgens het onderwijspro­gramma samenstellen om:

•    de taalachterstand weg te werken;
•    het taalniveau op peil te brengen;
•    het taalniveau te onderhouden.