Verlengingslicentie Studiereader Startrekenen 3F

Verlengingslicentie Studiereader Startrekenen 3F

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
Prijs 1 jaar €15,00, 3 jaar €25,00
Opmerking Deze licentie verschijnt juli 2019 en is uitsluitend te gebruiken voor het verlengen van de licentie uit het Combipakket Studiereader Startrekenen 3F mbo (Extra).

Indien de licentie binnen het Combipakket Studiereader Startrekenen 3F Extra of het Combipakket Studiereader Startrekenen 3F is verlopen, kan deze worden verlengd met een verlengingslicentie Studiereader Startrekenen 3F.

De volgende verlengingslicenties zijn beschikbaar:

Licentieduur ISBN Prijs
12 maanden 978-94-63262-477 € 15,00
36 maanden 978-94-63262-460 € 25,00

 


Studiereader (online)

De lesstof uit de werkboeken Statrekenen 3F deel A+B is geheel in digitale en interactieve vorm beschikbaar in Studiereader. De student oefent zijn rekenvaardigheid binnen de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden. Deze digitale variant biedt de volgende mogelijkheden:

Bij theorie die lastig in tekst uit te leggen is, staan uitlegvideo’s ter verduidelijking van de lesstof.
Studenten kunnen hun berekeningen invoeren en hebben daarbij de beschikking over diverse hulpmiddelen, zoals verhoudingstabellen en rasters voor cijferend rekenen.
Studenten komen bij het opschrijven van een berekening nooit schrijfruimte tekort, want de schrijfruimte groeit vanzelf mee.
Opdrachten worden automatisch nagekeken. Bij een fout antwoorden krijgen studenten één keer de mogelijkheid om het antwoord te verbeteren.
Bij sommige opdrachten kunnen studenten hun berekening vergelijken met een voorbeeldberekening. Zij geven vervolgens aan of hun berekening overeenkomt met het voorbeeld.
Studenten en docenten kunnen met de rapportagemodule eenvoudig de resultaten en voortgang inzien. Docenten kunnen in het docentenportaal alle berekeningen en antwoorden van hun studenten inzien.


Oefen- en toetsprogramma rekenen

Studiemeter (online)

In het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online kan de student zelfstandig zijn rekenvaardigheid trainen. Studenten werken binnen een vaste structuur per domein toe naar een eindtoets op 3F-niveau. De terugkerende structuur is een instaptoets, oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefeneindtoets.

Bij Startrekenen Online is Examencoach rekenen inbegrepen. Deze digitale examentrainer biedt oefen- en proefexamens waarmee de student zich gericht kan voorbereiden op het centrale rekenexamen in het mbo.