Verlengingslicentie Studiereader Starttaal 3F

Verlengingslicentie Studiereader Starttaal 3F

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 3F
Prijs 1 jaar €15,00, 3 jaar €25,00
Opmerking Deze licentie verschijnt juni 2019 en is uitsluitend te gebruiken voor het verlengen van de licentie uit het Combipakket Studiereader Starttaal 3F mbo (Extra).

Indien de licentie binnen het Combipakket Studiereader Starttaal 3F Extra of het Combipakket Studiereader Starttaal 3F is verlopen, kan deze worden verlengd met een verlengingslicentie Studiereader Starttaal 3F.

De volgende verlengingslicenties zijn beschikbaar:

Licentieduur ISBN Prijs
12 maanden 978-94-63262-392 € 15,00
36 maanden 978-94-63262-415 € 25,00

 


Studiereader (online)

De lesstof uit de werkboeken Starttaal 3F deel A+B is geheel in digitale en interactieve vorm beschikbaar in Studiereader. De student oefent de taalvaardigheden binnen aansprekende thema’s en in functionele en betekenisvolle contexten en bereidt zich voor op het centraal examen (CE) en de instellingsexamens (IE’s) Nederlands. De lesstof biedt examenvoorbereiding per taalvaardigheid en oefenexamens voor de receptieve en productieve vaardigheden. Deze digitale variant biedt de volgende mogelijkheden:

• Gesloten vragen worden automatisch gevalideerd en open vragen kunnen zelf worden nagekeken met behulp van voorbeeldantwoorden.
• Audio- en videofragmenten staan direct bij de oefeningen waar ze bij horen. Hierdoor hoeft de student niet te switchen naar Studiemeter.
• Diverse functionaliteiten helpen om het leren voor studenten en docenten zichtbaar te maken. Procesgericht leren en formatieve evaluatie worden beide online gefaciliteerd.
Studenten hebben de mogelijkheid om online samen te werken, elkaar online feedback te geven en zo elkaars en eigen producten te verbeteren.
Studenten kunnen hun taalproducten opslaan in een digitaal portfolio.
• Docenten kunnen met de handzame rapportagemodule eenvoudig de voortgang en resultaten inzien.


Studiemeter (online)

ViaStarttaal Online

In het digitale oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online kan de student zelfstandig taalverzorging en lees- en luistervaardigheid trainen. Studenten werken binnen een vaste structuur toe naar een eindtoets op 3F-niveau. De terugkerende structuur is een instaptoets, oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefeneindtoets.

Bij ViaStarttaal Online is Examencoach Nederlands inbegrepen. Deze digitale examentrainer biedt oefen- en proefexamens waarmee de student zich gericht kan voorbereiden op het centraal examen (CE) Nederlands.