VIA Vervolg, leerwerkboek deel A

Nederlands

,

VIA Vervolg - 1F

|

entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vervolg, leerwerkboek deel A

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F
ISBN 978-94-91699-337
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Alleen de set (deel A+B) is als docentenexemplaar te bestellen.
Wissen

Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs, in de onderbouw van het vmbo, in Entreeopleidingen en in VM2-trajecten biedt Uitgeverij Deviant de methode VIA Vervolg – 1F. De methode bestaat uit twee leerwerkboeken en het digitale oefen- en toetsprogramma VIA Vervolg Online.

VIA Vervolg is het vervolg op de succesvolle methode VIA Vooraf – Op weg naar 1F. De methode is geschikt voor iedere leerling die enerzijds nog niet taalvaardig is op 1F-niveau en anderzijds goed voorbereid wil zijn op de overgang naar 2F-niveau.

1F-niveau

VIA Vervolg dekt inhoudelijk alle descriptoren op 1F-niveau die in het referentiekader van de Commissie Meijerink zijn uitgewerkt voor de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren, gesprekken voeren en spreken. De methode besteedt ook uitgebreid aandacht aan de onderdelen taalverzorging en taalbeschouwing. Daarnaast biedt de methode ten opzichte van VIA Vooraf per thema twee nieuwe hoofdstukken aan: fictie en vaardigheden.

Leerwerkboeken

De lesstof in VIA Vervolg is verdeeld over twee leerwerkboeken. Elk leerwerkboek bestaat uit drie aansprekende thema’s:

Deel A
Thema 1: Sport
Thema 2: Eten & drinken
Thema 3: Planten & dieren
Wat heb je geleerd?

Deel B
Thema 4: Muziek
Thema 5: Vakantie
Thema 6: Toekomst
Wat heb je geleerd?

Elk thema bestaat uit zeven hoofdstukken die steeds in deze volgorde terugkomen, en wordt afgesloten met een zelftest:

  • Belangrijke woorden
  • Spelling & grammatica
  • Lezen
  • Schrijven
  • Spreken, gesprekken voeren & luisteren
  • Fictie
  • Beroepsvaardigheden.

Aanvullend lesmateriaal

Bij de methode VIA is aanvullend docentenmateriaal beschikbaar, waaronder een uitgebreide docentenhandleiding met antwoorden en didactische tips, papieren toetsen bij elk thema, kijk- en luisterfragmenten bij elk thema, aftekenkaarten bij elk thema en portfoliobladen voor leerlingen om bewijsstukken te organiseren. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de leerlingen kunnen kosteloze accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.

VIA Vervolg Online

VIA Vervolg Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma waarin alle thema’s en onderwerpen uit de leerwerkboeken van VIA Vervolg opnieuw aan bod komen.

Elk thema is online opgebouwd uit oefeningen en deeltoetsen per onderwerp en een oefen-, eind- en herkansingstoets. De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.