VIA Vooraf Online – Op weg naar 1F

Nederlands

,

VIA boeken

,

VIA Vooraf

|

entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vooraf Online – Op weg naar 1F

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Oefen- en toetsprogramma Nederlands

VIA Vooraf Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands bij de methode VIA Vooraf. Het programma is geschikt voor leerlingen in het praktijkonderwijs, het vso en entreeopleidingen. Daarnaast kan VIA Vooraf Online worden ingezet bij mbo-leerlingen met een taalachterstand.

VIA Vooraf Online biedt leerlingen extra oefenmogelijkheden bij de thema’s en onderwerpen uit het leerwerkboek. De leerling werkt in het programma zelfstandig of met begeleiding aan een betere taalvaardigheid Nederlands. Een licentie voor VIA Vooraf Online geeft ook toegang tot VIA Vervolg Online.

Structuur

In VIA Vooraf Online komen alle thema’s uit het leerwerkboek aan bod. Elk thema is opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • Oefeningen per onderwerp;
  • Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • Oefeneindtoets per domein, waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.

Licenties

Er zijn twee licenties te bestellen (via Studiemeter):

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 9,50 978-94-91699-184
12 maanden €15,00 978-94-90013-837