VIA Vooraf – Op weg naar 1F, leerwerkboek

Nederlands

,

VIA Vooraf

|

entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vooraf – Op weg naar 1F, leerwerkboek

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-90998-189
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

VIA Vooraf – Op weg naar 1F is een methode Nederlands voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs en leerlingen op Entreeopleidingen. De methode bestaat uit een zeer gestructureerd leerwerkboek met een digitale component dat de leerling op weg helpt naar referentieniveau 1F voor Nederlands.

VIA Vooraf leerwerkboek

Het VIA Vooraf leerwerkboek biedt de theorie en bijbehorende oefeningen geïntegreerd aan in acht herkenbare thema’s:

 1. familie en vrienden
 2. gezondheid
 3. natuur
 4. wonen
 5. vervoer
 6. werk
 7. geld
 8. hobby’s

Elk thema in het VIA Vooraf leerwerkboek bestaat uit de vijf hoofdstukken moeilijke woorden, spelling & grammatica, lezen, schrijven en spreken & luisteren.

Overzichtelijk en afwisselend

Het leerwerkboek is zeer overzichtelijk vormgegeven en de inhoud wordt gestructureerd aangeboden. De opdrachten zijn afwisselend en vertaald naar de belevingswereld van de leerlingen. De afbeeldingen zijn functioneel en ondersteunen de lesstof. Bij het leerwerkboek is een uitgebreide docentenhandleiding geschreven, waarin veel didactische tips en lessuggesties worden aangeboden.

Aanvullend lesmateriaal

Bij de methode VIA Vooraf is aanvullend lesmateriaal beschikbaar, waaronder docentenhandleidingen, kijk- en luisterfragmenten, toetsen en beoordelingskaarten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de leerlingen kunnen kosteloze accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.

VIA Vooraf Online

In het digitale oefen- en toetsprogramma VIA Vooraf Online komen alle thema’s en onderwerpen uit het leerwerkboek aan de orde. Elk thema is op de volgende manier opgebouwd:

 • oefeningen per onderwerp
 • deeltoetsen per onderwerp
 • oefentoets per thema
 • eindtoets per thema
 • herkansingseindtoets per thema

De deeltoetsen komen pas vrij als de leerling voldoende geoefend heeft. Als een leerling alle deeltoetsen heeft afgerond, kan hij opgaan voor een eindtoets over alle lesstof in het leerwerkboek. Na het voldoende afronden van deze overkoepelende eindtoets behaalt de leerling een certificaat, dat als startbewijs kan worden gezien voor de leerwerkboeken VIA Vervolg – 1F.