VIA Vooraf/Vervolg Online

Nederlands

,

VIA Vervolg - 1F

,

VIA Vooraf

|

entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vooraf/Vervolg Online

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Oefen- en toetsprogramma Nederlands

VIA Vooraf/Vervolg Online  is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands bij de methodes VIA Vooraf en VIA Vervolg. Het programma is geschikt voor leerlingen in het praktijkonderwijs, het vso en entreeopleidingen. Daarnaast kan VIA Vooraf/Vervolg Online worden ingezet bij mbo-leerlingen met een taalachterstand.

VIA Vooraf/Vervolg Online biedt leerlingen extra oefenmogelijkheden bij de thema’s en onderwerpen uit de twee leerwerkboeken. De leerling werkt in het programma zelfstandig of met begeleiding aan een betere taalvaardigheid Nederlands.

Structuur

In VIA Vooraf/Vervolg Online komen alle thema’s uit de leerwerkboeken aan bod. Elk thema is opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • Oefeningen per onderwerp;
  • Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • Oefeneindtoets per domein, waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.

Twee licenties van VIA Vooraf/Vervolg Online

Er zijn voor VIA Vooraf/Vervolg Online twee licenties te bestellen: 

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 8,50 978-94-91699-184
12 maanden €13,50 978-94-90013-837